OPENBARE BIBLIOTHEEK TEMSE

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK TEMSE
straat Oeverstraat
nummer 15
postcode 9140
gemeente Temse

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK TEMSE
inwonertal [?] 28889
straat Oeverstraat
nummer 15
telefoon 03-710.13.20
e-mail bibliotheek@temse.be
website http://www.temse.be/bibliotheek.html
provincie Oost-Vlaanderen

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 4
aantal klassieke bedieningspunten [?] 3
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 37
openingsuren hoofdbib. [?] 23
avond- en weekenduren [?] 10
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 6
opp. totaal bib. [?] 1702
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 58.92
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 1314
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 45.48
inleverbox of boekenschuif [?] nee
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 6340
leners / inw. (%) [?] 21.95
leners WG / inw. (%) [?] 19.74
leners -15j [?] 3211
leners +15j [?] 3129
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 55.83
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 11.81
leners -15j / leners (%) [?] 50.65
leners +15j / leners (%) [?] 49.35
leners -15j WG / leners (%) [?] 45.82
leners +15j WG / leners (%) [?] 44.13
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 4.83
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 5.22
bezoeken hoofdbib. [?] 31486
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 26.33
gebruikers -15j [?] 3211
gebruikers +15j [?] 3129
totaal gebruikers [?] 6340

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 23459
GM jeugd strips [?] 3645
GM jeugd non-fictie [?] 5938
GM jeugd naslagwerken [?] 0
GM volw. fictie [?] 29841
GM volw. strips [?] 2519
GM volw. non-fictie [?] 31320
GM volw. naslagwerken [?] 290
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 152
GM tijdschriftnummers [?] 2375
GM krantenabon. [?] 7
totaal GM open kast [?] 99546
totaal GM magazijn [?] 15504
totaal GM [?] 115050
cd [?] 9127
cd-rom [?] 339
Muziekdvd's [?] 0
Daisy-boek [?] 308
dvd [?] 5363
andere AVM [?] 25
totaal AVM open kast [?] 15162
totaal AVM magazijn [?] 496
totaal AVM [?] 15658
elektronische abon. [?] 1
collectie open kast / inw. [?] 3.97
collectie open kast GM / inw. [?] 3.45
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.52
BC: collectie open kast / leners [?] 18.09
BC: collectie open kast GM / leners [?] 15.7
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 10.29
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 21.25
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 2.39
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 5.79
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 5.79
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 7.14
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 5.11
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 5.85

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 145955
uitleningen / openingsuur [?] 75.86
uitleningen / inw. [?] 5.05
LF: uitleningen / leners [?] 23.02
LF: uitleningen GM / leners [?] 20.63
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 21.12
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 20.12
LF: uitleningen AVM / leners [?] 2.39
GC: uitleningen / collectie [?] 1.28
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 1.29
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 2.05
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 0.95
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 1
internetgebruik in uren [?] 4500
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.39

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 8
pc's / 1000 inw. [?] 0.28
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.16
pc's met internet [?] 6
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.21
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.13
hotspots [?] nee
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] nee
uitgerust met RFID [?] nee
aangesloten op PBS [?] ja
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 245
IBL - geleverde aanvragen [?] 522

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 47
tentoonstellingen 4
internetcursussen [?] 0
auteurslezingen 3
voorlees- en vertelsessies, en workshops 20
clubs en -kringen 0

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nee
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] ja
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] nee
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 0
leengeld cd 0.5
leengeld dvd 1.25
reservering [?] 0.5

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 9.83
bibliotheekpersoneel in vte [?] 8.83
vte / 1000 inw. [?] 0.34
vte / 1000 leners [?] 1.55
vte / openingsuur [?] 0.27
uitleningen / vte per openingsuur [?] 7.72
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.2
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.07
vrijwilligers [?] 2
uren vrijwilligerswerk [?] 708
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 354

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 651101.12
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 647361.92
uitg. bib. / inw. [?] 22.54
uitg. bib. / leners [?] 102.7
uitg. bib. / uitleningen [?] 4.46
uitg. bib. / openingsuren [?] 338.41
collectie-uitg. [?] 77380.47
collectie-uitg. / inw. [?] 2.68
collectie-uitg. / leners [?] 12.21
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 11.95
uitg. ICT [?] 21671.94
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 3.35
uitg. werking [?] 57900.64
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 8.94
uitg. personeel [?] 482797.52
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 454946.04
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 233628.22
personeelssubs. Vl overh. [?] 186500.28
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 28.81
eigen ink. bib. [?] 25283.13
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 3.88
subs. Vl overh [?] 191172.68
prov. subs. of VGC-subs. [?] 4629

Untitled Page