OPENBARE BIBLIOTHEEK TEMSE

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK TEMSE
straat Oeverstraat
nummer 15
postcode 9140
gemeente Temse

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK TEMSE
inwonertal [?] 29012
straat Oeverstraat
nummer 15
telefoon 03-710.13.20
e-mail bibliotheek@temse.be
website http://www.temse.be/bibliotheek.html
provincie Oost-Vlaanderen

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 2
aantal klassieke bedieningspunten [?] 1
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 31
openingsuren hoofdbib. [?] 23
avond- en weekenduren [?] 4.5
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 4.5
opp. totaal bib. [?] 1552
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 53.5
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 1314
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 45.29
inleverbox of boekenschuif [?] ja
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 6205
leners / inw. (%) [?] 21.39
leners WG / inw. (%) [?] 19.2
leners -15j [?] 3182
leners +15j [?] 3023
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 55.9
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 11.26
leners -15j / leners (%) [?] 51.28
leners +15j / leners (%) [?] 48.72
leners -15j WG / leners (%) [?] 46.46
leners +15j WG / leners (%) [?] 43.29
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 4.82
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 5.43
bezoeken hoofdbib. [?] 30000
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 25.08
gebruikers -15j [?] 3182
gebruikers +15j [?] 3023
totaal gebruikers [?] 6205

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 22278
GM jeugd strips [?] 3505
GM jeugd non-fictie [?] 5999
GM jeugd naslagwerken [?] 0
GM volw. fictie [?] 30349
GM volw. strips [?] 2610
GM volw. non-fictie [?] 31714
GM volw. naslagwerken [?] 438
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 147
GM tijdschriftnummers [?] 1819
GM krantenabon. [?] 7
totaal GM open kast [?] 98866
totaal GM magazijn [?] 16752
totaal GM [?] 115618
cd [?] 9376
cd-rom [?] 194
Muziekdvd's [?] 0
Daisy-boek [?] 307
dvd [?] 5458
andere AVM [?] 21
totaal AVM open kast [?] 15356
totaal AVM magazijn [?] 535
totaal AVM [?] 15891
elektronische abon. [?] 3
collectie open kast / inw. [?] 3.94
collectie open kast GM / inw. [?] 3.41
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.53
BC: collectie open kast / leners [?] 18.41
BC: collectie open kast GM / leners [?] 15.93
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 9.99
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 22.19
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 2.47
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 4.5
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 4.53
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 6.58
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 3.56
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 4.32

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 141806
uitleningen / openingsuur [?] 87.97
uitleningen / inw. [?] 4.89
LF: uitleningen / leners [?] 22.85
LF: uitleningen GM / leners [?] 20.55
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 20.68
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 20.4
LF: uitleningen AVM / leners [?] 2.31
GC: uitleningen / collectie [?] 1.25
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 1.27
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 2.07
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 0.93
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 0.93
internetgebruik in uren [?] 5000
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.78

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 6
pc's / 1000 inw. [?] 0.21
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.17
pc's met internet [?] 4
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.14
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.13
hotspots [?] ja
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] nee
uitgerust met RFID [?] nee
aangesloten op PBS [?] ja
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 251
IBL - geleverde aanvragen [?] 515

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 53
tentoonstellingen 5
internetcursussen [?] 4
auteurslezingen 3
voorlees- en vertelsessies, en workshops 14
clubs en -kringen 0

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nee
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] ja
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 0
leengeld cd 0.5
leengeld dvd 1.25
reservering [?] 1

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 9.15
bibliotheekpersoneel in vte [?] 8.15
vte / 1000 inw. [?] 0.32
vte / 1000 leners [?] 1.47
vte / openingsuur [?] 0.3
uitleningen / vte per openingsuur [?] 9.61
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.22
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.07
vrijwilligers [?] 4
uren vrijwilligerswerk [?] 1000
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 250

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 516887.81
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 516887.81
uitg. bib. / inw. [?] 17.82
uitg. bib. / leners [?] 83.3
uitg. bib. / uitleningen [?] 3.65
uitg. bib. / openingsuren [?] 320.65
collectie-uitg. [?] 67580.03
collectie-uitg. / inw. [?] 2.33
collectie-uitg. / leners [?] 10.89
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 13.07
uitg. ICT [?] 17328.96
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 3.35
uitg. werking [?] 18050.9
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 3.49
uitg. personeel [?] 377407.51
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 344939.81
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 230469.55
personeelssubs. Vl overh. [?] 186500.28
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 36.08
eigen ink. bib. [?] 22124.46
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 4.28
subs. Vl overh [?] 191172.68
prov. subs. of VGC-subs. [?] 4629

Untitled Page