OPENBARE BIBLIOTHEEK NINOVE

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK NINOVE
straat Graanmarkt
nummer 12
postcode 9400
gemeente Ninove

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK NINOVE
inwonertal [?] 37446
straat Graanmarkt
nummer 12
telefoon 054-32.40.04
e-mail bib@ninove.be
website http://www.ninove.be/bib
provincie Oost-Vlaanderen

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 1
aantal klassieke bedieningspunten [?] 0
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 30
openingsuren hoofdbib. [?] 30
avond- en weekenduren [?] 10
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 10
opp. totaal bib. [?] 2000
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 53.41
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 1400
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 37.39
inleverbox of boekenschuif [?] ja
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 8998
leners / inw. (%) [?] 24.03
leners WG / inw. (%) [?] 19.66
leners -15j [?] 3413
leners +15j [?] 5585
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 47.27
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 14.37
leners -15j / leners (%) [?] 37.93
leners +15j / leners (%) [?] 62.07
leners -15j WG / leners (%) [?] 31.65
leners +15j WG / leners (%) [?] 50.18
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 6.28
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 11.89
bezoeken hoofdbib. [?] 83100
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 53.27
gebruikers -15j [?] 4848
gebruikers +15j [?] 5680
totaal gebruikers [?] 10528

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 26024
GM jeugd strips [?] 2643
GM jeugd non-fictie [?] 5877
GM jeugd naslagwerken [?] 178
GM volw. fictie [?] 24703
GM volw. strips [?] 2963
GM volw. non-fictie [?] 30655
GM volw. naslagwerken [?] 3207
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 98
GM tijdschriftnummers [?] 1540
GM krantenabon. [?] 7
totaal GM open kast [?] 97895
totaal GM magazijn [?] 4351
totaal GM [?] 102246
cd [?] 14814
cd-rom [?] 88
Muziekdvd's [?] 230
Daisy-boek [?] 12
dvd [?] 7208
andere AVM [?] 58
totaal AVM open kast [?] 22410
totaal AVM magazijn [?] 1280
totaal AVM [?] 23690
elektronische abon. [?] 3
collectie open kast / inw. [?] 3.21
collectie open kast GM / inw. [?] 2.61
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.6
BC: collectie open kast / leners [?] 13.37
BC: collectie open kast GM / leners [?] 10.88
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 10.17
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 11.31
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 2.49
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 7.34
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 6.64
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 9.59
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 5.01
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 10.41

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 206646
uitleningen / openingsuur [?] 132.47
uitleningen / inw. [?] 5.52
LF: uitleningen / leners [?] 22.97
LF: uitleningen GM / leners [?] 16.42
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 22.79
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 12.53
LF: uitleningen AVM / leners [?] 6.55
GC: uitleningen / collectie [?] 1.77
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 1.55
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 2.25
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 1.17
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 2.63
internetgebruik in uren [?] 10200
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.54

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 20
pc's / 1000 inw. [?] 0.53
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.24
pc's met internet [?] 12
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.32
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.14
hotspots [?] ja
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] ja
uitgerust met RFID [?] ja
aangesloten op PBS [?] ja
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 484
IBL - geleverde aanvragen [?] 597

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 46
tentoonstellingen 6
internetcursussen [?] 2
auteurslezingen 6
voorlees- en vertelsessies, en workshops 54
clubs en -kringen 2

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nee
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] nee
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 0
leengeld cd 0
leengeld dvd 0
reservering [?] 0.5

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 11.9
bibliotheekpersoneel in vte [?] 9.9
vte / 1000 inw. [?] 0.32
vte / 1000 leners [?] 1.32
vte / openingsuur [?] 0.4
uitleningen / vte per openingsuur [?] 11.13
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.34
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.11
vrijwilligers [?] 2
uren vrijwilligerswerk [?] 100
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 50

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 876955.83
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 876955.83
uitg. bib. / inw. [?] 23.42
uitg. bib. / leners [?] 97.46
uitg. bib. / uitleningen [?] 4.24
uitg. bib. / openingsuren [?] 562.15
collectie-uitg. [?] 98427.59
collectie-uitg. / inw. [?] 2.63
collectie-uitg. / leners [?] 10.94
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 11.22
uitg. ICT [?] 13036.44
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 1.49
uitg. werking [?] 12396.76
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 1.41
uitg. personeel [?] 676208.14
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 621681.68
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 308475.41
personeelssubs. Vl overh. [?] 275063.94
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 31.37
eigen ink. bib. [?] 23289.02
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 2.66
subs. Vl overh [?] 281151.99
prov. subs. of VGC-subs. [?] 4034.4

Untitled Page