OPENBARE BIBLIOTHEEK NINOVE

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK NINOVE
straat Graanmarkt
nummer 12
postcode 9400
gemeente Ninove

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK NINOVE
inwonertal [?] 37295
straat Graanmarkt
nummer 12
telefoon 054-32.40.04
e-mail bibliotheek@ninove.be
website http://www.ninove.be/bib
provincie Oost-Vlaanderen

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 1
aantal klassieke bedieningspunten [?] 0
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 30
openingsuren hoofdbib. [?] 30
avond- en weekenduren [?] 10
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 10
opp. totaal bib. [?] 2000
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 53.63
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 1400
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 37.54
inleverbox of boekenschuif [?] ja
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 9577
leners / inw. (%) [?] 25.68
leners WG / inw. (%) [?] 19.7
leners -15j [?] 3221
leners +15j [?] 6356
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 43.81
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 15.06
leners -15j / leners (%) [?] 33.63
leners +15j / leners (%) [?] 66.37
leners -15j WG / leners (%) [?] 27.51
leners +15j WG / leners (%) [?] 49.2
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 6.12
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 17.17
bezoeken hoofdbib. [?] 82100
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 52.63
gebruikers -15j [?] 4752
gebruikers +15j [?] 6466
totaal gebruikers [?] 11218

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 21445
GM jeugd strips [?] 2367
GM jeugd non-fictie [?] 5811
GM jeugd naslagwerken [?] 234
GM volw. fictie [?] 23579
GM volw. strips [?] 2594
GM volw. non-fictie [?] 29040
GM volw. naslagwerken [?] 1913
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 108
GM tijdschriftnummers [?] 1892
GM krantenabon. [?] 7
totaal GM open kast [?] 88990
totaal GM magazijn [?] 4300
totaal GM [?] 93290
cd [?] 13900
cd-rom [?] 91
Muziekdvd's [?] 224
Daisy-boek [?] 12
dvd [?] 5994
andere AVM [?] 78
totaal AVM open kast [?] 20299
totaal AVM magazijn [?] 1396
totaal AVM [?] 21695
elektronische abon. [?] 2
collectie open kast / inw. [?] 2.93
collectie open kast GM / inw. [?] 2.39
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.54
BC: collectie open kast / leners [?] 11.41
BC: collectie open kast GM / leners [?] 9.29
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 9.27
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 9.3
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 2.12
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 7.7
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 7.38
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 8.73
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 6.7
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 9.09

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 200041
uitleningen / openingsuur [?] 128.23
uitleningen / inw. [?] 5.36
LF: uitleningen / leners [?] 20.89
LF: uitleningen GM / leners [?] 15
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 24.33
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 10.27
LF: uitleningen AVM / leners [?] 5.89
GC: uitleningen / collectie [?] 1.87
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 1.65
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 2.65
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 1.14
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 2.78
internetgebruik in uren [?] 9000
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.48

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 20
pc's / 1000 inw. [?] 0.54
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.24
pc's met internet [?] 12
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.32
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.15
hotspots [?] ja
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] ja
uitgerust met RFID [?] ja
aangesloten op PBS [?] ja
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 374
IBL - geleverde aanvragen [?] 658

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 28
tentoonstellingen 2
internetcursussen [?] 0
auteurslezingen 1
voorlees- en vertelsessies, en workshops 30
clubs en -kringen 3

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nee
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 0
leengeld cd 0
leengeld dvd 0
reservering [?] 0.5

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 9.9
bibliotheekpersoneel in vte [?] 8.9
vte / 1000 inw. [?] 0.27
vte / 1000 leners [?] 1.03
vte / openingsuur [?] 0.33
uitleningen / vte per openingsuur [?] 12.95
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.4
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.11
vrijwilligers [?] 2
uren vrijwilligerswerk [?] 150
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 75

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 893257.27
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 893257.27
uitg. bib. / inw. [?] 23.95
uitg. bib. / leners [?] 93.27
uitg. bib. / uitleningen [?] 4.47
uitg. bib. / openingsuren [?] 572.6
collectie-uitg. [?] 102705.69
collectie-uitg. / inw. [?] 2.75
collectie-uitg. / leners [?] 10.72
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 11.5
uitg. ICT [?] 19471.6
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 2.18
uitg. werking [?] 14553.32
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 1.63
uitg. personeel [?] 667046.74
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 621564.02
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 319597.12
personeelssubs. Vl overh. [?] 275063.94
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 30.79
eigen ink. bib. [?] 25492.72
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 2.85
subs. Vl overh [?] 281151.99
prov. subs. of VGC-subs. [?] 12952.41

Untitled Page