OPENBARE BIBLIOTHEEK OOSTKAMP

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK OOSTKAMP
straat KAPELLESTRAAT
nummer 19
postcode 8020
gemeente Oostkamp

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK OOSTKAMP
inwonertal [?] 22957
straat KAPELLESTRAAT
nummer 19
telefoon 050-81.99.30
e-mail bibliotheek@oostkamp.be
website http://www.oostkamp.be/bib
provincie West-Vlaanderen

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 6
aantal klassieke bedieningspunten [?] 5
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 63
openingsuren hoofdbib. [?] 33
avond- en weekenduren [?] 17
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 11
opp. totaal bib. [?] 1530
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 66.65
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 950
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 41.38
inleverbox of boekenschuif [?] nee
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 6110
leners / inw. (%) [?] 26.61
leners WG / inw. (%) [?] 21.24
leners -15j [?] 1989
leners +15j [?] 4121
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 43.37
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 16.86
leners -15j / leners (%) [?] 32.55
leners +15j / leners (%) [?] 67.45
leners -15j WG / leners (%) [?] 26.91
leners +15j WG / leners (%) [?] 52.88
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 5.65
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 14.57
bezoeken hoofdbib. [?] 71824
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 41.86
gebruikers -15j [?] 1989
gebruikers +15j [?] 4121
totaal gebruikers [?] 6110

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 34568
GM jeugd strips [?] 199
GM jeugd non-fictie [?] 187
GM jeugd naslagwerken [?] 79
GM volw. fictie [?] 37034
GM volw. strips [?] 27
GM volw. non-fictie [?] 903
GM volw. naslagwerken [?] 83
GM bladmuziek [?] 126
GM tijdschriftenabon. [?] 0
GM tijdschriftnummers [?] 3217
GM krantenabon. [?] 0
totaal GM open kast [?] 76423
totaal GM magazijn [?] 14117
totaal GM [?] 90540
cd [?] 6512
cd-rom [?] 380
Muziekdvd's [?] 12
Daisy-boek [?] 147
dvd [?] 6203
andere AVM [?] 77
totaal AVM open kast [?] 13331
totaal AVM magazijn [?] 12480
totaal AVM [?] 25811
elektronische abon. [?] 3
collectie open kast / inw. [?] 3.91
collectie open kast GM / inw. [?] 3.33
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.58
BC: collectie open kast / leners [?] 14.69
BC: collectie open kast GM / leners [?] 12.51
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 17.61
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 10.04
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 2.18
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 8.84
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 8.65
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 6.19
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 10.72
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 9.94

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 196803
uitleningen / openingsuur [?] 60.07
uitleningen / inw. [?] 8.57
LF: uitleningen / leners [?] 32.21
LF: uitleningen GM / leners [?] 29.02
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 42.26
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 22.63
LF: uitleningen AVM / leners [?] 3.19
GC: uitleningen / collectie [?] 2.2
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 2.25
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 2.4
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 2.26
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 1.46
internetgebruik in uren [?] 2950
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.08

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 21
pc's / 1000 inw. [?] 0.91
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.24
pc's met internet [?] 12
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.52
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.14
hotspots [?] ja
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] ja
uitgerust met RFID [?] ja
aangesloten op PBS [?] ja
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 454
IBL - geleverde aanvragen [?] 604

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 22
tentoonstellingen 10
internetcursussen [?] 12
auteurslezingen 21
voorlees- en vertelsessies, en workshops 17
clubs en -kringen 1

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nee
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] nee
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 5
leengeld cd 0
leengeld dvd 0
reservering [?] 0.5

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 11.5
bibliotheekpersoneel in vte [?] 9.5
vte / 1000 inw. [?] 0.5
vte / 1000 leners [?] 1.88
vte / openingsuur [?] 0.18
uitleningen / vte per openingsuur [?] 5.22
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.26
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.13
vrijwilligers [?] 3
uren vrijwilligerswerk [?] 850
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 283.33

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 883121.29
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 818718.66
uitg. bib. / inw. [?] 38.47
uitg. bib. / leners [?] 144.54
uitg. bib. / uitleningen [?] 4.49
uitg. bib. / openingsuren [?] 269.57
collectie-uitg. [?] 110068.98
collectie-uitg. / inw. [?] 4.79
collectie-uitg. / leners [?] 18.01
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 13.44
uitg. ICT [?] 34870.19
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 4.26
uitg. werking [?] 78240.38
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 9.56
uitg. personeel [?] 595539.11
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 547895.98
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 273820.83
personeelssubs. Vl overh. [?] 192246.78
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 23.48
eigen ink. bib. [?] 45639.17
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 5.17
subs. Vl overh [?] 195973.81
prov. subs. of VGC-subs. [?] 5402

Untitled Page