OPENBARE BIBLIOTHEEK OOSTKAMP

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK OOSTKAMP
straat KAPELLESTRAAT
nummer 19
postcode 8020
gemeente Oostkamp

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK OOSTKAMP
inwonertal [?] 22764
straat KAPELLESTRAAT
nummer 19
telefoon 050-81.99.30
e-mail oostkamp@bibliotheek.be
website http://www.oostkamp.be/Bibliotheek.aspx
provincie West-Vlaanderen

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 6
aantal klassieke bedieningspunten [?] 5
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 63
openingsuren hoofdbib. [?] 33
avond- en weekenduren [?] 17
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 11
opp. totaal bib. [?] 1530
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 67.21
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 950
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 41.73
inleverbox of boekenschuif [?] nee
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 6410
leners / inw. (%) [?] 28.16
leners WG / inw. (%) [?] 22.72
leners -15j [?] 2044
leners +15j [?] 4366
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 45.86
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 18.11
leners -15j / leners (%) [?] 31.89
leners +15j / leners (%) [?] 68.11
leners -15j WG / leners (%) [?] 27.1
leners +15j WG / leners (%) [?] 53.6
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 4.79
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 14.51
bezoeken hoofdbib. [?] 82144
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 47.87
gebruikers -15j [?] 2336
gebruikers +15j [?] 4567
totaal gebruikers [?] 6903

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 20733
GM jeugd strips [?] 4433
GM jeugd non-fictie [?] 7833
GM jeugd naslagwerken [?] 91
GM volw. fictie [?] 20394
GM volw. strips [?] 823
GM volw. non-fictie [?] 16249
GM volw. naslagwerken [?] 101
GM bladmuziek [?] 114
GM tijdschriftenabon. [?] 170
GM tijdschriftnummers [?] 3309
GM krantenabon. [?] 10
totaal GM open kast [?] 74260
totaal GM magazijn [?] 13350
totaal GM [?] 87610
cd [?] 5896
cd-rom [?] 397
Muziekdvd's [?] 305
Daisy-boek [?] 147
dvd [?] 6894
andere AVM [?] 27
totaal AVM open kast [?] 13666
totaal AVM magazijn [?] 12157
totaal AVM [?] 25823
elektronische abon. [?] 3
collectie open kast / inw. [?] 3.86
collectie open kast GM / inw. [?] 3.26
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.6
BC: collectie open kast / leners [?] 13.72
BC: collectie open kast GM / leners [?] 11.59
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 16.19
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 9.43
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 2.13
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 8.73
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 8.49
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 5.08
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 11.24
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 10.02

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 213896
uitleningen / openingsuur [?] 65.29
uitleningen / inw. [?] 9.4
LF: uitleningen / leners [?] 33.37
LF: uitleningen GM / leners [?] 29.34
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 43.42
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 22.75
LF: uitleningen AVM / leners [?] 4.03
GC: uitleningen / collectie [?] 2.44
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 2.47
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 2.69
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 2.43
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 1.89
internetgebruik in uren [?] 3125
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.08

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 21
pc's / 1000 inw. [?] 0.92
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.21
pc's met internet [?] 12
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.53
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.12
hotspots [?] nee
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] ja
uitgerust met RFID [?] ja
aangesloten op PBS [?] ja
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 509
IBL - geleverde aanvragen [?] 725

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 27
tentoonstellingen 12
internetcursussen [?] 6
auteurslezingen 23
voorlees- en vertelsessies, en workshops 14
clubs en -kringen 1

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nee
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] nee
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 3
leengeld cd 0.5
leengeld dvd 1.5
reservering [?] 1

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 11.5
bibliotheekpersoneel in vte [?] 9.5
vte / 1000 inw. [?] 0.51
vte / 1000 leners [?] 1.79
vte / openingsuur [?] 0.18
uitleningen / vte per openingsuur [?] 5.68
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.26
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.13
vrijwilligers [?] 3
uren vrijwilligerswerk [?] 850
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 283.33

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 879740.03
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 834997.75
uitg. bib. / inw. [?] 38.65
uitg. bib. / leners [?] 137.24
uitg. bib. / uitleningen [?] 4.11
uitg. bib. / openingsuren [?] 268.54
collectie-uitg. [?] 117979.23
collectie-uitg. / inw. [?] 5.18
collectie-uitg. / leners [?] 18.41
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 14.13
uitg. ICT [?] 24421.98
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 2.92
uitg. werking [?] 82078.19
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 9.83
uitg. personeel [?] 599985.3
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 552257.87
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 268936.97
personeelssubs. Vl overh. [?] 192246.78
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 23.02
eigen ink. bib. [?] 54627.16
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 6.21
subs. Vl overh [?] 195973.81
prov. subs. of VGC-subs. [?] 5592

Untitled Page