OPENBARE BIBLIOTHEEK BEERNEM

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK BEERNEM
straat C. Marichalstraat
nummer 1
postcode 8730
gemeente Beernem

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK BEERNEM
inwonertal [?] 15357
straat C. Marichalstraat
nummer 1
telefoon 050-78.11.28
e-mail beernem@bibliotheek.be
website http://www.beernem.be/bibliotheek
provincie West-Vlaanderen

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 3
aantal klassieke bedieningspunten [?] 2
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 29
openingsuren hoofdbib. [?] 21
avond- en weekenduren [?] 11
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 7
opp. totaal bib. [?] 971
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 63.23
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 570
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 37.12
inleverbox of boekenschuif [?] nee
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 4087
leners / inw. (%) [?] 26.61
leners WG / inw. (%) [?] 23.81
leners -15j [?] 1481
leners +15j [?] 2606
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 53.39
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 18.17
leners -15j / leners (%) [?] 36.24
leners +15j / leners (%) [?] 63.76
leners -15j WG / leners (%) [?] 32.15
leners +15j WG / leners (%) [?] 57.33
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 4.09
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 6.44
bezoeken hoofdbib. [?] 56380
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 51.63
gebruikers -15j [?] 1481
gebruikers +15j [?] 6106
totaal gebruikers [?] 7587

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 17180
GM jeugd strips [?] 4050
GM jeugd non-fictie [?] 4255
GM jeugd naslagwerken [?] 2
GM volw. fictie [?] 17100
GM volw. strips [?] 1038
GM volw. non-fictie [?] 12737
GM volw. naslagwerken [?] 256
GM bladmuziek [?] 221
GM tijdschriftenabon. [?] 111
GM tijdschriftnummers [?] 1327
GM krantenabon. [?] 5
totaal GM open kast [?] 58282
totaal GM magazijn [?] 8438
totaal GM [?] 66720
cd [?] 214
cd-rom [?] 212
Muziekdvd's [?] 0
Daisy-boek [?] 167
dvd [?] 2423
andere AVM [?] 0
totaal AVM open kast [?] 3016
totaal AVM magazijn [?] 40
totaal AVM [?] 3056
elektronische abon. [?] 2
collectie open kast / inw. [?] 3.99
collectie open kast GM / inw. [?] 3.8
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.2
BC: collectie open kast / leners [?] 15
BC: collectie open kast GM / leners [?] 14.26
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 17.21
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 12.58
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 0.74
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 6.95
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 6.65
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 7.13
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 6.28
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 12.7

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 161014
uitleningen / openingsuur [?] 106.77
uitleningen / inw. [?] 10.48
LF: uitleningen / leners [?] 39.4
LF: uitleningen GM / leners [?] 38.01
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 57.52
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 26.93
LF: uitleningen AVM / leners [?] 1.38
GC: uitleningen / collectie [?] 2.64
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 2.62
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 3.34
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 2.16
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 1.87
internetgebruik in uren [?] 655
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.07

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 8
pc's / 1000 inw. [?] 0.52
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.11
pc's met internet [?] 6
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.39
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.07
hotspots [?] ja
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] nee
uitgerust met RFID [?] nee
aangesloten op PBS [?] ja
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 362
IBL - geleverde aanvragen [?] 514

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 37
tentoonstellingen 1
internetcursussen [?] 0
auteurslezingen 16
voorlees- en vertelsessies, en workshops 3
clubs en -kringen 9

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nvt
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nvt
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 2.5
leengeld cd 0
leengeld dvd 1.2
reservering [?] 0.5

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 6.97
bibliotheekpersoneel in vte [?] 5.9
vte / 1000 inw. [?] 0.45
vte / 1000 leners [?] 1.71
vte / openingsuur [?] 0.24
uitleningen / vte per openingsuur [?] 15.32
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.26
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.12
vrijwilligers [?] 2
uren vrijwilligerswerk [?] 243
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 121.5

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 433151.79
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 422428.32
uitg. bib. / inw. [?] 28.21
uitg. bib. / leners [?] 105.98
uitg. bib. / uitleningen [?] 2.69
uitg. bib. / openingsuren [?] 287.24
collectie-uitg. [?] 67198.62
collectie-uitg. / inw. [?] 4.38
collectie-uitg. / leners [?] 16.44
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 15.91
uitg. ICT [?] 13540.99
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 3.21
uitg. werking [?] 21142.62
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 5.01
uitg. personeel [?] 305863.63
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 267058.22
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 125421.24
personeelssubs. Vl overh. [?] 99899.8
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 23.65
eigen ink. bib. [?] 19702.82
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 4.55
subs. Vl overh [?] 102400.42
prov. subs. of VGC-subs. [?] 3318

Untitled Page