OPENBARE BIBLIOTHEEK BEERNEM

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK BEERNEM
straat C. Marichalstraat
nummer 1
postcode 8730
gemeente Beernem

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK BEERNEM
inwonertal [?] 15389
straat C. Marichalstraat
nummer 1
telefoon 050-78.11.28
e-mail bibliotheek@beernem.be
website http://www.beernem.be/bibliotheek
provincie West-Vlaanderen

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 3
aantal klassieke bedieningspunten [?] 2
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 29
openingsuren hoofdbib. [?] 21
avond- en weekenduren [?] 11
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 7
opp. totaal bib. [?] 971
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 63.1
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 570
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 37.04
inleverbox of boekenschuif [?] nee
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 4116
leners / inw. (%) [?] 26.75
leners WG / inw. (%) [?] 23.98
leners -15j [?] 1516
leners +15j [?] 2600
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 55.11
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 18.09
leners -15j / leners (%) [?] 36.83
leners +15j / leners (%) [?] 63.17
leners -15j WG / leners (%) [?] 32.77
leners +15j WG / leners (%) [?] 56.88
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 4.06
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 6.29
bezoeken hoofdbib. [?] 62795
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 57.5
gebruikers -15j [?] 1516
gebruikers +15j [?] 6100
totaal gebruikers [?] 7616

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 17774
GM jeugd strips [?] 4143
GM jeugd non-fictie [?] 4420
GM jeugd naslagwerken [?] 3
GM volw. fictie [?] 17145
GM volw. strips [?] 1125
GM volw. non-fictie [?] 13027
GM volw. naslagwerken [?] 257
GM bladmuziek [?] 229
GM tijdschriftenabon. [?] 111
GM tijdschriftnummers [?] 1461
GM krantenabon. [?] 5
totaal GM open kast [?] 59700
totaal GM magazijn [?] 7475
totaal GM [?] 67175
cd [?] 255
cd-rom [?] 247
Muziekdvd's [?] 0
Daisy-boek [?] 168
dvd [?] 2864
andere AVM [?] 14
totaal AVM open kast [?] 3548
totaal AVM magazijn [?] 116
totaal AVM [?] 3664
elektronische abon. [?] 1
collectie open kast / inw. [?] 4.11
collectie open kast GM / inw. [?] 3.88
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.23
BC: collectie open kast / leners [?] 15.37
BC: collectie open kast GM / leners [?] 14.5
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 17.37
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 12.83
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 0.86
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 6.53
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 6.44
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 6.78
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 6.16
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 8.17

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 158440
uitleningen / openingsuur [?] 105.07
uitleningen / inw. [?] 10.3
LF: uitleningen / leners [?] 38.49
LF: uitleningen GM / leners [?] 37.1
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 56.81
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 25.62
LF: uitleningen AVM / leners [?] 1.39
GC: uitleningen / collectie [?] 2.52
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 2.51
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 3.27
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 2.02
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 1.61
internetgebruik in uren [?] 633
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.07

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 8
pc's / 1000 inw. [?] 0.52
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.1
pc's met internet [?] 6
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.39
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.06
hotspots [?] ja
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] nee
uitgerust met RFID [?] nee
aangesloten op PBS [?] ja
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 357
IBL - geleverde aanvragen [?] 436

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 37
tentoonstellingen 1
internetcursussen [?] 5
auteurslezingen 17
voorlees- en vertelsessies, en workshops 2
clubs en -kringen 10

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nvt
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nvt
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 2.5
leengeld cd 0
leengeld dvd 1.2
reservering [?] 0.5

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 6.4
bibliotheekpersoneel in vte [?] 5.33
vte / 1000 inw. [?] 0.42
vte / 1000 leners [?] 1.55
vte / openingsuur [?] 0.22
uitleningen / vte per openingsuur [?] 16.42
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.36
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.15
vrijwilligers [?] 2
uren vrijwilligerswerk [?] 243
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 121.5

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 455677.85
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 443696.33
uitg. bib. / inw. [?] 29.61
uitg. bib. / leners [?] 110.71
uitg. bib. / uitleningen [?] 2.88
uitg. bib. / openingsuren [?] 302.17
collectie-uitg. [?] 61256.53
collectie-uitg. / inw. [?] 3.98
collectie-uitg. / leners [?] 14.88
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 13.81
uitg. ICT [?] 17110.05
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 3.86
uitg. werking [?] 23460.29
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 5.29
uitg. personeel [?] 323049.13
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 286844.41
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 127102.89
personeelssubs. Vl overh. [?] 99899.8
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 22.52
eigen ink. bib. [?] 20896.47
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 4.59
subs. Vl overh [?] 102400.42
prov. subs. of VGC-subs. [?] 3806

Untitled Page