OPENBARE BIBLIOTHEEK OVERPELT

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK OVERPELT
straat Jeugdlaan
nummer 2A
postcode 3900
gemeente Overpelt

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK OVERPELT
inwonertal [?] 14539
straat Jeugdlaan
nummer 2A
telefoon 011-64.59.72
e-mail bibliotheek@overpelt.be
website http://www.overpelt.be
provincie Limburg

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 1
aantal klassieke bedieningspunten [?] 0
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 20
openingsuren hoofdbib. [?] 20
avond- en weekenduren [?] 6
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 6
opp. totaal bib. [?] 755
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 51.93
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 620
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 42.64
inleverbox of boekenschuif [?] ja
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 3164
leners / inw. (%) [?] 21.76
leners WG / inw. (%) [?] 16.08
leners -15j [?] 898
leners +15j [?] 2266
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 31.76
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 13.17
leners -15j / leners (%) [?] 28.38
leners +15j / leners (%) [?] 71.62
leners -15j WG / leners (%) [?] 22.82
leners +15j WG / leners (%) [?] 51.07
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 5.56
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 20.54
bezoeken hoofdbib. [?] 32892
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 31.63
gebruikers -15j [?] 2348
gebruikers +15j [?] 2320
totaal gebruikers [?] 4668

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 11476
GM jeugd strips [?] 1791
GM jeugd non-fictie [?] 3316
GM jeugd naslagwerken [?] 0
GM volw. fictie [?] 12794
GM volw. strips [?] 705
GM volw. non-fictie [?] 8397
GM volw. naslagwerken [?] 110
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 72
GM tijdschriftnummers [?] 1377
GM krantenabon. [?] 0
totaal GM open kast [?] 40038
totaal GM magazijn [?] 464
totaal GM [?] 40502
cd [?] 6507
cd-rom [?] 227
Muziekdvd's [?] 357
Daisy-boek [?] 115
dvd [?] 2759
andere AVM [?] 0
totaal AVM open kast [?] 9965
totaal AVM magazijn [?] 0
totaal AVM [?] 9965
elektronische abon. [?] 2
collectie open kast / inw. [?] 3.44
collectie open kast GM / inw. [?] 2.75
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.69
BC: collectie open kast / leners [?] 15.8
BC: collectie open kast GM / leners [?] 12.65
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 18.47
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 10.35
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 3.15
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 8.83
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 8.34
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 5.78
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 10.15
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 10.78

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 118093
uitleningen / openingsuur [?] 113.55
uitleningen / inw. [?] 8.12
LF: uitleningen / leners [?] 37.32
LF: uitleningen GM / leners [?] 29.95
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 58.68
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 18.56
LF: uitleningen AVM / leners [?] 7.38
GC: uitleningen / collectie [?] 2.37
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 2.29
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 3.18
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 1.81
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 2.34
internetgebruik in uren [?] 1341
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.14

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 9
pc's / 1000 inw. [?] 0.62
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.27
pc's met internet [?] 9
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.62
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.27
hotspots [?] nee
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] ja
uitgerust met RFID [?] ja
aangesloten op PBS [?] ja
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 328
IBL - geleverde aanvragen [?] 144

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 70
tentoonstellingen 2
internetcursussen [?] 0
auteurslezingen 40
voorlees- en vertelsessies, en workshops 12
clubs en -kringen 1

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] ja
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 5
leengeld cd 0
leengeld dvd 0
reservering [?] 0.75

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 4.5
bibliotheekpersoneel in vte [?] 4
vte / 1000 inw. [?] 0.31
vte / 1000 leners [?] 1.42
vte / openingsuur [?] 0.23
uitleningen / vte per openingsuur [?] 25.23
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.18
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.06
vrijwilligers [?] 6
uren vrijwilligerswerk [?] 912
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 152

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 328385.42
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 322164.42
uitg. bib. / inw. [?] 22.59
uitg. bib. / leners [?] 103.79
uitg. bib. / uitleningen [?] 2.78
uitg. bib. / openingsuren [?] 315.76
collectie-uitg. [?] 51759.33
collectie-uitg. / inw. [?] 3.56
collectie-uitg. / leners [?] 16.36
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 16.07
uitg. ICT [?] 6532.14
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 2.03
uitg. werking [?] 17387.58
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 5.4
uitg. personeel [?] 236091.11
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 218771.56
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 127625.02
personeelssubs. Vl overh. [?] 93175.94
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 28.92
eigen ink. bib. [?] 17150.34
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 5.22
subs. Vl overh [?] 95508.9
prov. subs. of VGC-subs. [?] 1877

Untitled Page