OPENBARE BIBLIOTHEEK OVERPELT

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK OVERPELT
straat Jeugdlaan
nummer 2A
postcode 3900
gemeente Overpelt

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK OVERPELT
inwonertal [?] 14400
straat Jeugdlaan
nummer 2A
telefoon 011-64.59.72
e-mail bibliotheek@overpelt.be
website http://www.overpelt.be
provincie Limburg

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 1
aantal klassieke bedieningspunten [?] 0
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 20
openingsuren hoofdbib. [?] 20
avond- en weekenduren [?] 6
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 6
opp. totaal bib. [?] 755
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 52.43
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 620
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 43.06
inleverbox of boekenschuif [?] ja
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 3185
leners / inw. (%) [?] 22.12
leners WG / inw. (%) [?] 16.63
leners -15j [?] 882
leners +15j [?] 2303
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 32.22
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 13.78
leners -15j / leners (%) [?] 27.69
leners +15j / leners (%) [?] 72.31
leners -15j WG / leners (%) [?] 22.45
leners +15j WG / leners (%) [?] 52.72
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 5.24
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 19.59
bezoeken hoofdbib. [?] 51650
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 49.66
gebruikers -15j [?] 2102
gebruikers +15j [?] 2403
totaal gebruikers [?] 4505

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 11126
GM jeugd strips [?] 1753
GM jeugd non-fictie [?] 3168
GM jeugd naslagwerken [?] 0
GM volw. fictie [?] 12952
GM volw. strips [?] 635
GM volw. non-fictie [?] 7994
GM volw. naslagwerken [?] 111
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 78
GM tijdschriftnummers [?] 2218
GM krantenabon. [?] 6
totaal GM open kast [?] 40041
totaal GM magazijn [?] 340
totaal GM [?] 40381
cd [?] 6336
cd-rom [?] 308
Muziekdvd's [?] 288
Daisy-boek [?] 70
dvd [?] 2385
andere AVM [?] 0
totaal AVM open kast [?] 9387
totaal AVM magazijn [?] 0
totaal AVM [?] 9387
elektronische abon. [?] 2
collectie open kast / inw. [?] 3.43
collectie open kast GM / inw. [?] 2.78
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.65
BC: collectie open kast / leners [?] 15.52
BC: collectie open kast GM / leners [?] 12.57
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 18.19
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 10.42
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 2.95
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 11.13
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 11.17
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 9.95
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 11.98
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 10.97

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 108666
uitleningen / openingsuur [?] 104.49
uitleningen / inw. [?] 7.55
LF: uitleningen / leners [?] 34.12
LF: uitleningen GM / leners [?] 27.56
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 52.93
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 17.85
LF: uitleningen AVM / leners [?] 6.56
GC: uitleningen / collectie [?] 2.21
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 2.1
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 2.91
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 1.73
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 2.22
internetgebruik in uren [?] 1704
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.23

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 11
pc's / 1000 inw. [?] 0.76
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.21
pc's met internet [?] 7
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.49
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.14
hotspots [?] nee
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] ja
uitgerust met RFID [?] ja
aangesloten op PBS [?] ja
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 218
IBL - geleverde aanvragen [?] 120

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 66
tentoonstellingen 2
internetcursussen [?] 0
auteurslezingen 42
voorlees- en vertelsessies, en workshops 17
clubs en -kringen 1

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] ja
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 5
leengeld cd 0
leengeld dvd 0
reservering [?] 0.75

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 4.5
bibliotheekpersoneel in vte [?] 4
vte / 1000 inw. [?] 0.31
vte / 1000 leners [?] 1.41
vte / openingsuur [?] 0.23
uitleningen / vte per openingsuur [?] 23.22
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.18
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.06
vrijwilligers [?] 6
uren vrijwilligerswerk [?] 720
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 120

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 364905.15
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 357695.71
uitg. bib. / inw. [?] 25.34
uitg. bib. / leners [?] 114.57
uitg. bib. / uitleningen [?] 3.36
uitg. bib. / openingsuren [?] 350.87
collectie-uitg. [?] 57237.43
collectie-uitg. / inw. [?] 3.97
collectie-uitg. / leners [?] 17.97
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 16
uitg. ICT [?] 42203.9
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 11.8
uitg. werking [?] 22491.36
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 6.29
uitg. personeel [?] 227779.32
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 212660.52
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 128491.07
personeelssubs. Vl overh. [?] 93175.94
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 26.05
eigen ink. bib. [?] 17002.38
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 4.66
subs. Vl overh [?] 95508.9
prov. subs. of VGC-subs. [?] 3510

Untitled Page