OPENBARE BIBLIOTHEEK OPGLABBEEK

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK OPGLABBEEK
straat Kapelstraat
nummer 10
postcode 3660
gemeente Opglabbeek

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK OPGLABBEEK
inwonertal [?] 10177
straat Kapelstraat
nummer 10
telefoon 089-81.09.17
e-mail bibliotheek@opglabbeek.be
website http://www.opglabbeek.be
provincie Limburg

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 1
aantal klassieke bedieningspunten [?] 0
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 20
openingsuren hoofdbib. [?] 20
avond- en weekenduren [?] 7
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 7
opp. totaal bib. [?] 540
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 53.06
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 463
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 45.49
inleverbox of boekenschuif [?] nee
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 1496
leners / inw. (%) [?] 14.7
leners WG / inw. (%) [?] 13.67
leners -15j [?] 593
leners +15j [?] 903
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 32.18
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 9.86
leners -15j / leners (%) [?] 39.64
leners +15j / leners (%) [?] 60.36
leners -15j WG / leners (%) [?] 37.37
leners +15j WG / leners (%) [?] 55.61
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 2.27
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 4.75
bezoeken hoofdbib. [?] 28392
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 27.3
gebruikers -15j [?] 1382
gebruikers +15j [?] 978
totaal gebruikers [?] 2360

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 8532
GM jeugd strips [?] 1533
GM jeugd non-fictie [?] 3119
GM jeugd naslagwerken [?] 0
GM volw. fictie [?] 7871
GM volw. strips [?] 511
GM volw. non-fictie [?] 7500
GM volw. naslagwerken [?] 26
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 72
GM tijdschriftnummers [?] 1610
GM krantenabon. [?] 5
totaal GM open kast [?] 30779
totaal GM magazijn [?] 1341
totaal GM [?] 32120
cd [?] 4820
cd-rom [?] 7
Muziekdvd's [?] 145
Daisy-boek [?] 27
dvd [?] 2401
andere AVM [?] 95
totaal AVM open kast [?] 7495
totaal AVM magazijn [?] 808
totaal AVM [?] 8303
elektronische abon. [?] 2
collectie open kast / inw. [?] 3.76
collectie open kast GM / inw. [?] 3.02
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.74
BC: collectie open kast / leners [?] 25.59
BC: collectie open kast GM / leners [?] 20.57
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 22.23
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 19.49
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 5.01
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 7.8
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 7.04
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 5.85
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 7.94
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 10.91

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 62040
uitleningen / openingsuur [?] 59.65
uitleningen / inw. [?] 6.1
LF: uitleningen / leners [?] 41.47
LF: uitleningen GM / leners [?] 34.33
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 48.91
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 24.76
LF: uitleningen AVM / leners [?] 7.14
GC: uitleningen / collectie [?] 1.63
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 1.57
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 2.2
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 1.28
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 1.42
internetgebruik in uren [?] 763
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.15

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 5
pc's / 1000 inw. [?] 0.49
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.18
pc's met internet [?] 5
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.49
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.18
hotspots [?] ja
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] ja
uitgerust met RFID [?] ja
aangesloten op PBS [?] nee
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 132
IBL - geleverde aanvragen [?] 2

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 13
tentoonstellingen 1
internetcursussen [?] 0
auteurslezingen 12
voorlees- en vertelsessies, en workshops 17
clubs en -kringen 1

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nee
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] ja

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 5
leengeld cd 0
leengeld dvd 0
reservering [?] 0

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 4.2
bibliotheekpersoneel in vte [?] 3.88
vte / 1000 inw. [?] 0.41
vte / 1000 leners [?] 2.81
vte / openingsuur [?] 0.21
uitleningen / vte per openingsuur [?] 14.2
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.43
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.18
vrijwilligers [?] 6
uren vrijwilligerswerk [?] 921
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 153.5

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 299050.72
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 299050.72
uitg. bib. / inw. [?] 29.38
uitg. bib. / leners [?] 199.9
uitg. bib. / uitleningen [?] 4.82
uitg. bib. / openingsuren [?] 287.55
collectie-uitg. [?] 41424.76
collectie-uitg. / inw. [?] 4.07
collectie-uitg. / leners [?] 27.69
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 13.85
uitg. ICT [?] 968
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 0.32
uitg. werking [?] 3372.78
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 1.13
uitg. personeel [?] 253000.83
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 243361.36
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 152040.36
personeelssubs. Vl overh. [?] 66673.6
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 22.3
eigen ink. bib. [?] 6791.4
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 2.27
subs. Vl overh [?] 66673.6
prov. subs. of VGC-subs. [?] 18180

Untitled Page