OPENBARE BIBLIOTHEEK OPGLABBEEK

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK OPGLABBEEK
straat Kapelstraat
nummer 10
postcode 3660
gemeente Opglabbeek

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK OPGLABBEEK
inwonertal [?] 10162
straat Kapelstraat
nummer 10
telefoon 089-81.09.17
e-mail bibliotheek@opglabbeek.be
website http://www.opglabbeek.be
provincie Limburg

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 1
aantal klassieke bedieningspunten [?] 0
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 20
openingsuren hoofdbib. [?] 20
avond- en weekenduren [?] 7
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 7
opp. totaal bib. [?] 540
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 53.14
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 463
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 45.56
inleverbox of boekenschuif [?] nee
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 1522
leners / inw. (%) [?] 14.98
leners WG / inw. (%) [?] 14.01
leners -15j [?] 570
leners +15j [?] 952
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 30.14
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 10.58
leners -15j / leners (%) [?] 37.45
leners +15j / leners (%) [?] 62.55
leners -15j WG / leners (%) [?] 35.35
leners +15j WG / leners (%) [?] 58.21
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 2.1
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 4.34
bezoeken hoofdbib. [?] 30784
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 29.6
gebruikers -15j [?] 1238
gebruikers +15j [?] 1047
totaal gebruikers [?] 2285

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 8030
GM jeugd strips [?] 1368
GM jeugd non-fictie [?] 2959
GM jeugd naslagwerken [?] 0
GM volw. fictie [?] 6964
GM volw. strips [?] 515
GM volw. non-fictie [?] 7063
GM volw. naslagwerken [?] 26
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 69
GM tijdschriftnummers [?] 1543
GM krantenabon. [?] 5
totaal GM open kast [?] 28542
totaal GM magazijn [?] 1346
totaal GM [?] 29888
cd [?] 4424
cd-rom [?] 10
Muziekdvd's [?] 98
Daisy-boek [?] 27
dvd [?] 2205
andere AVM [?] 12
totaal AVM open kast [?] 6776
totaal AVM magazijn [?] 858
totaal AVM [?] 7634
elektronische abon. [?] 2
collectie open kast / inw. [?] 3.48
collectie open kast GM / inw. [?] 2.81
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.67
BC: collectie open kast / leners [?] 23.21
BC: collectie open kast GM / leners [?] 18.75
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 21.68
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 17
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 4.45
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 10.47
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 10.41
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 8.53
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 11.85
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 10.71

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 54060
uitleningen / openingsuur [?] 51.98
uitleningen / inw. [?] 5.32
LF: uitleningen / leners [?] 35.52
LF: uitleningen GM / leners [?] 32.2
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 47.95
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 22.76
LF: uitleningen AVM / leners [?] 3.32
GC: uitleningen / collectie [?] 1.54
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 1.62
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 2.21
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 1.35
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 0.75
internetgebruik in uren [?] 772
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.15

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 5
pc's / 1000 inw. [?] 0.49
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.16
pc's met internet [?] 5
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.49
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.16
hotspots [?] nee
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] ja
uitgerust met RFID [?] ja
aangesloten op PBS [?] nee
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 116
IBL - geleverde aanvragen [?] 6

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 15
tentoonstellingen 1
internetcursussen [?] 1
auteurslezingen 5
voorlees- en vertelsessies, en workshops 7
clubs en -kringen 1

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nee
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] ja

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 2.5
leengeld cd 0.4
leengeld dvd 1
reservering [?] 0

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 4.7
bibliotheekpersoneel in vte [?] 4.38
vte / 1000 inw. [?] 0.46
vte / 1000 leners [?] 3.09
vte / openingsuur [?] 0.24
uitleningen / vte per openingsuur [?] 11.06
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.38
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.18
vrijwilligers [?] 5
uren vrijwilligerswerk [?] 855
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 171

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 301666.87
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 301666.87
uitg. bib. / inw. [?] 29.69
uitg. bib. / leners [?] 198.2
uitg. bib. / uitleningen [?] 5.58
uitg. bib. / openingsuren [?] 290.06
collectie-uitg. [?] 40263.43
collectie-uitg. / inw. [?] 3.96
collectie-uitg. / leners [?] 26.45
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 13.35
uitg. ICT [?] 2120.48
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 0.7
uitg. werking [?] 4989.33
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 1.65
uitg. personeel [?] 253474.74
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 243595.29
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 139263.26
personeelssubs. Vl overh. [?] 66673.6
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 22.1
eigen ink. bib. [?] 5798.5
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 1.92
subs. Vl overh [?] 66673.6
prov. subs. of VGC-subs. [?] 0

Untitled Page