OPENBARE BIBLIOTHEEK SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
straat Westelsebaan
nummer 134
postcode 3271
gemeente Scherpenheuvel-Zichem

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
inwonertal [?] 22620
straat Westelsebaan
nummer 134
telefoon 013-77.11.51
e-mail scherpenheuvel-zichem@bibliotheek.be
website http://www.scherpenheuvel-zichem.be
provincie Vlaams-Brabant

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 1
aantal klassieke bedieningspunten [?] 0
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 30
openingsuren hoofdbib. [?] 30
avond- en weekenduren [?] 7.5
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 7.5
opp. totaal bib. [?] 1739
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 76.88
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 1459
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 64.5
inleverbox of boekenschuif [?] nee
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 4214
leners / inw. (%) [?] 18.63
leners WG / inw. (%) [?] 15.71
leners -15j [?] 992
leners +15j [?] 3222
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 27.2
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 13.83
leners -15j / leners (%) [?] 23.54
leners +15j / leners (%) [?] 76.46
leners -15j WG / leners (%) [?] 20.57
leners +15j WG / leners (%) [?] 63.76
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 2.97
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 12.7
bezoeken hoofdbib. [?] 26616
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 17.06
gebruikers -15j [?] 3482
gebruikers +15j [?] 3287
totaal gebruikers [?] 6769

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 6647
GM jeugd strips [?] 2274
GM jeugd non-fictie [?] 4039
GM jeugd naslagwerken [?] 36
GM volw. fictie [?] 17875
GM volw. strips [?] 0
GM volw. non-fictie [?] 17511
GM volw. naslagwerken [?] 3
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 76
GM tijdschriftnummers [?] 4854
GM krantenabon. [?] 6
totaal GM open kast [?] 53321
totaal GM magazijn [?] 1796
totaal GM [?] 55117
cd [?] 6633
cd-rom [?] 181
Muziekdvd's [?] 0
Daisy-boek [?] 0
dvd [?] 2040
andere AVM [?] 0
totaal AVM open kast [?] 8854
totaal AVM magazijn [?] 0
totaal AVM [?] 8854
elektronische abon. [?] 0
collectie open kast / inw. [?] 2.75
collectie open kast GM / inw. [?] 2.36
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.39
BC: collectie open kast / leners [?] 14.75
BC: collectie open kast GM / leners [?] 12.65
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 13.1
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 12.52
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 2.1
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 6.67
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 7.3
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 7.69
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 7.18
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 2.87

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 116735
uitleningen / openingsuur [?] 74.83
uitleningen / inw. [?] 5.16
LF: uitleningen / leners [?] 27.7
LF: uitleningen GM / leners [?] 26.52
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 57.4
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 17.01
LF: uitleningen AVM / leners [?] 1.18
GC: uitleningen / collectie [?] 1.88
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 2.03
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 4.39
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 1.36
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 0.56
internetgebruik in uren [?] 58
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.02

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 8
pc's / 1000 inw. [?] 0.35
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.3
pc's met internet [?] 2
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.09
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.08
hotspots [?] nee
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] nee
uitgerust met RFID [?] nee
aangesloten op PBS [?] nee
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 373
IBL - geleverde aanvragen [?] 163

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 69
tentoonstellingen 3
internetcursussen [?] 0
auteurslezingen 0
voorlees- en vertelsessies, en workshops 46
clubs en -kringen 1

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nee
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] nee
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 0
leengeld cd 0.25
leengeld dvd 1.25
reservering [?] 0.75

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 7.25
bibliotheekpersoneel in vte [?] 6.25
vte / 1000 inw. [?] 0.32
vte / 1000 leners [?] 1.72
vte / openingsuur [?] 0.24
uitleningen / vte per openingsuur [?] 10.32
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.28
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.09
vrijwilligers [?] 3
uren vrijwilligerswerk [?] 168
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 56

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 502792.37
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 502792.37
uitg. bib. / inw. [?] 22.23
uitg. bib. / leners [?] 119.31
uitg. bib. / uitleningen [?] 4.31
uitg. bib. / openingsuren [?] 322.3
collectie-uitg. [?] 60105.63
collectie-uitg. / inw. [?] 2.66
collectie-uitg. / leners [?] 14.26
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 11.95
uitg. ICT [?] 8440.11
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 1.68
uitg. werking [?] 19484.99
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 3.88
uitg. personeel [?] 374148.56
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 338549.52
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 191918.1
personeelssubs. Vl overh. [?] 149586.35
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 29.75
eigen ink. bib. [?] 9838
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 1.96
subs. Vl overh [?] 149586.35
prov. subs. of VGC-subs. [?] 1747

Untitled Page