OPENBARE BIBLIOTHEEK SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
straat Westelsebaan
nummer 134
postcode 3271
gemeente Scherpenheuvel-Zichem

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
inwonertal [?] 22592
straat Westelsebaan
nummer 134
telefoon 013-77.11.51
e-mail scherpenheuvel-zichem@bibliotheek.be
website http://www.scherpenheuvel-zichem.be
provincie Vlaams-Brabant

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 1
aantal klassieke bedieningspunten [?] 0
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 30
openingsuren hoofdbib. [?] 30
avond- en weekenduren [?] 7.5
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 7.5
opp. totaal bib. [?] 1739
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 76.97
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 1459
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 64.58
inleverbox of boekenschuif [?] nee
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet nee

Publiek
Item Waarde
leners [?] 4212
leners / inw. (%) [?] 18.64
leners WG / inw. (%) [?] 15.67
leners -15j [?] 1000
leners +15j [?] 3212
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 27.54
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 13.71
leners -15j / leners (%) [?] 23.74
leners +15j / leners (%) [?] 76.26
leners -15j WG / leners (%) [?] 20.89
leners +15j WG / leners (%) [?] 63.15
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 2.85
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 13.11
bezoeken hoofdbib. [?] 26982
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 17.3
gebruikers -15j [?] 3445
gebruikers +15j [?] 3267
totaal gebruikers [?] 6712

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 7352
GM jeugd strips [?] 2074
GM jeugd non-fictie [?] 4014
GM jeugd naslagwerken [?] 36
GM volw. fictie [?] 18497
GM volw. strips [?] 0
GM volw. non-fictie [?] 17762
GM volw. naslagwerken [?] 337
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 76
GM tijdschriftnummers [?] 4624
GM krantenabon. [?] 6
totaal GM open kast [?] 54778
totaal GM magazijn [?] 1934
totaal GM [?] 56712
cd [?] 6588
cd-rom [?] 297
Muziekdvd's [?] 0
Daisy-boek [?] 0
dvd [?] 1832
andere AVM [?] 0
totaal AVM open kast [?] 8717
totaal AVM magazijn [?] 0
totaal AVM [?] 8717
elektronische abon. [?] 0
collectie open kast / inw. [?] 2.81
collectie open kast GM / inw. [?] 2.42
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.39
BC: collectie open kast / leners [?] 15.07
BC: collectie open kast GM / leners [?] 13.01
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 13.48
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 12.86
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 2.07
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 7.87
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 8.66
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 9.5
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 8.39
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 2.88

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 117792
uitleningen / openingsuur [?] 75.51
uitleningen / inw. [?] 5.21
LF: uitleningen / leners [?] 27.97
LF: uitleningen GM / leners [?] 26.78
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 55
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 17.99
LF: uitleningen AVM / leners [?] 1.19
GC: uitleningen / collectie [?] 1.87
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 2.01
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 4.09
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 1.41
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 0.58
internetgebruik in uren [?] 153
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.05

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 8
pc's / 1000 inw. [?] 0.35
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.3
pc's met internet [?] 2
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.09
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.07
hotspots [?] nee
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] nee
uitgerust met RFID [?] nee
aangesloten op PBS [?] nee
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 282
IBL - geleverde aanvragen [?] 151

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 77
tentoonstellingen 4
internetcursussen [?] 0
auteurslezingen 0
voorlees- en vertelsessies, en workshops 36
clubs en -kringen 1

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nee
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] nee
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 0
leengeld cd 0.25
leengeld dvd 1.25
reservering [?] 0.75

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 7.5
bibliotheekpersoneel in vte [?] 6.5
vte / 1000 inw. [?] 0.33
vte / 1000 leners [?] 1.78
vte / openingsuur [?] 0.25
uitleningen / vte per openingsuur [?] 10.07
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.27
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.09
vrijwilligers [?] 1
uren vrijwilligerswerk [?] 15
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 15

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 496637.63
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 496637.63
uitg. bib. / inw. [?] 21.98
uitg. bib. / leners [?] 117.91
uitg. bib. / uitleningen [?] 4.22
uitg. bib. / openingsuren [?] 318.36
collectie-uitg. [?] 64940.59
collectie-uitg. / inw. [?] 2.87
collectie-uitg. / leners [?] 15.42
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 13.08
uitg. ICT [?] 5231.93
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 1.05
uitg. werking [?] 24665.68
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 4.97
uitg. personeel [?] 356041.04
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 320442
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 191758.5
personeelssubs. Vl overh. [?] 149586.35
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 30.12
eigen ink. bib. [?] 10889.04
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 2.19
subs. Vl overh [?] 149586.35
prov. subs. of VGC-subs. [?] 1460

Untitled Page