OPENBARE BIBLIOTHEEK WEMMEL

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK WEMMEL
straat J. De Ridderlaan
nummer 49
postcode 1780
gemeente Wemmel

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK WEMMEL
inwonertal [?] 15507
straat J. De Ridderlaan
nummer 49
telefoon 02-462.06.20
e-mail bib@wemmel.be
website http://www.wemmel.be
provincie Vlaams-Brabant

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 1
aantal klassieke bedieningspunten [?] 0
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 30
openingsuren hoofdbib. [?] 30
avond- en weekenduren [?] 10
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 10
opp. totaal bib. [?] 433
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 27.92
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 408
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 26.31
inleverbox of boekenschuif [?] ja
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 2957
leners / inw. (%) [?] 19.07
leners WG / inw. (%) [?] 14.43
leners -15j [?] 1137
leners +15j [?] 1820
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 36.76
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 9.57
leners -15j / leners (%) [?] 38.45
leners +15j / leners (%) [?] 61.55
leners -15j WG / leners (%) [?] 34.43
leners +15j WG / leners (%) [?] 41.22
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 4.02
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 20.32
bezoeken hoofdbib. [?] 26613
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 17.06
gebruikers -15j [?] 1868
gebruikers +15j [?] 1851
totaal gebruikers [?] 3719

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 8975
GM jeugd strips [?] 3768
GM jeugd non-fictie [?] 3060
GM jeugd naslagwerken [?] 0
GM volw. fictie [?] 11893
GM volw. strips [?] 1491
GM volw. non-fictie [?] 7887
GM volw. naslagwerken [?] 542
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 146
GM tijdschriftnummers [?] 1606
GM krantenabon. [?] 5
totaal GM open kast [?] 39373
totaal GM magazijn [?] 754
totaal GM [?] 40127
cd [?] 0
cd-rom [?] 0
Muziekdvd's [?] 0
Daisy-boek [?] 68
dvd [?] 2325
andere AVM [?] 0
totaal AVM open kast [?] 2393
totaal AVM magazijn [?] 0
totaal AVM [?] 2393
elektronische abon. [?] 0
collectie open kast / inw. [?] 2.69
collectie open kast GM / inw. [?] 2.54
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.15
BC: collectie open kast / leners [?] 14.12
BC: collectie open kast GM / leners [?] 13.32
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 13.9
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 12.95
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 0.81
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 8.21
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 7.74
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 7
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 8.24
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 15.96

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 50318
uitleningen / openingsuur [?] 32.26
uitleningen / inw. [?] 3.24
LF: uitleningen / leners [?] 17.02
LF: uitleningen GM / leners [?] 14.6
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 20.79
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 10.72
LF: uitleningen AVM / leners [?] 2.42
GC: uitleningen / collectie [?] 1.23
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 1.09
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 1.5
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 0.85
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 2.99
internetgebruik in uren [?] 1147
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.18

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 8
pc's / 1000 inw. [?] 0.52
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.3
pc's met internet [?] 4
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.26
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.15
hotspots [?] ja
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] nee
uitgerust met RFID [?] nee
aangesloten op PBS [?] nee
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 677
IBL - geleverde aanvragen [?] 1

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 42
tentoonstellingen 5
internetcursussen [?] 2
auteurslezingen 3
voorlees- en vertelsessies, en workshops 132
clubs en -kringen 8

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nee
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 3.5
leengeld cd 0
leengeld dvd 0
reservering [?] 0

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 6.4
bibliotheekpersoneel in vte [?] 5.8
vte / 1000 inw. [?] 0.41
vte / 1000 leners [?] 2.16
vte / openingsuur [?] 0.21
uitleningen / vte per openingsuur [?] 5.04
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.23
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.1
vrijwilligers [?] 14
uren vrijwilligerswerk [?] 153
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 10.93

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 379979.7
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 379092.32
uitg. bib. / inw. [?] 24.5
uitg. bib. / leners [?] 128.5
uitg. bib. / uitleningen [?] 7.55
uitg. bib. / openingsuren [?] 243.58
collectie-uitg. [?] 37537.24
collectie-uitg. / inw. [?] 2.42
collectie-uitg. / leners [?] 12.69
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 9.9
uitg. ICT [?] 18985.98
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 5.01
uitg. werking [?] 11464.17
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 3.02
uitg. personeel [?] 298270.41
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 280167.24
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 127692.49
personeelssubs. Vl overh. [?] 100483.66
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 26.51
eigen ink. bib. [?] 8675.49
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 2.28
subs. Vl overh [?] 102999.56
prov. subs. of VGC-subs. [?] 1802.5

Untitled Page