OPENBARE BIBLIOTHEEK WEMMEL

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK WEMMEL
straat J. De Ridderlaan
nummer 49
postcode 1780
gemeente Wemmel

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK WEMMEL
inwonertal [?] 15341
straat J. De Ridderlaan
nummer 49
telefoon 02-462.06.20
e-mail bib@wemmel.be
website http://www.wemmel.be
provincie Vlaams-Brabant

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 1
aantal klassieke bedieningspunten [?] 0
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 30
openingsuren hoofdbib. [?] 30
avond- en weekenduren [?] 10
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 10
opp. totaal bib. [?] 433
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 28.23
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 408
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 26.6
inleverbox of boekenschuif [?] ja
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 3637
leners / inw. (%) [?] 23.71
leners WG / inw. (%) [?] 19.29
leners -15j [?] 1175
leners +15j [?] 2462
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 34.67
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 15.97
leners -15j / leners (%) [?] 32.31
leners +15j / leners (%) [?] 67.69
leners -15j WG / leners (%) [?] 25.93
leners +15j WG / leners (%) [?] 55.43
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 6.38
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 12.26
bezoeken hoofdbib. [?] 32733
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 20.98
gebruikers -15j [?] 1897
gebruikers +15j [?] 2462
totaal gebruikers [?] 4359

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 8777
GM jeugd strips [?] 3715
GM jeugd non-fictie [?] 2939
GM jeugd naslagwerken [?] 0
GM volw. fictie [?] 11885
GM volw. strips [?] 1516
GM volw. non-fictie [?] 7998
GM volw. naslagwerken [?] 608
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 130
GM tijdschriftnummers [?] 1430
GM krantenabon. [?] 5
totaal GM open kast [?] 39003
totaal GM magazijn [?] 869
totaal GM [?] 39872
cd [?] 0
cd-rom [?] 150
Muziekdvd's [?] 0
Daisy-boek [?] 8
dvd [?] 2120
andere AVM [?] 132
totaal AVM open kast [?] 2410
totaal AVM magazijn [?] 0
totaal AVM [?] 2410
elektronische abon. [?] 0
collectie open kast / inw. [?] 2.7
collectie open kast GM / inw. [?] 2.54
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.16
BC: collectie open kast / leners [?] 11.39
BC: collectie open kast GM / leners [?] 10.72
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 13.13
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 9.57
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 0.66
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 7.13
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 6.69
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 6.24
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 6.98
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 14.19

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 52886
uitleningen / openingsuur [?] 33.9
uitleningen / inw. [?] 3.45
LF: uitleningen / leners [?] 14.54
LF: uitleningen GM / leners [?] 12.51
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 20.6
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 8.65
LF: uitleningen AVM / leners [?] 2.03
GC: uitleningen / collectie [?] 1.3
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 1.16
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 1.57
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 0.93
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 3.07
internetgebruik in uren [?] 1526
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.24

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 8
pc's / 1000 inw. [?] 0.52
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.24
pc's met internet [?] 4
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.26
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.12
hotspots [?] nee
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] nee
uitgerust met RFID [?] nee
aangesloten op PBS [?] nee
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 697
IBL - geleverde aanvragen [?] 12

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 48
tentoonstellingen 4
internetcursussen [?] 0
auteurslezingen 4
voorlees- en vertelsessies, en workshops 90
clubs en -kringen 10

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nee
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 3.5
leengeld cd 0
leengeld dvd 0
reservering [?] 0

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 6.5
bibliotheekpersoneel in vte [?] 5.1
vte / 1000 inw. [?] 0.42
vte / 1000 leners [?] 1.79
vte / openingsuur [?] 0.22
uitleningen / vte per openingsuur [?] 5.22
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.2
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.08
vrijwilligers [?] 13
uren vrijwilligerswerk [?] 66
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 5.08

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 331442.5
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 327591.61
uitg. bib. / inw. [?] 21.61
uitg. bib. / leners [?] 91.13
uitg. bib. / uitleningen [?] 6.27
uitg. bib. / openingsuren [?] 212.46
collectie-uitg. [?] 38717.9
collectie-uitg. / inw. [?] 2.52
collectie-uitg. / leners [?] 10.65
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 11.82
uitg. ICT [?] 16370.41
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 5
uitg. werking [?] 15886.59
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 4.85
uitg. personeel [?] 243728.38
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 224226.27
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 132853.68
personeelssubs. Vl overh. [?] 100483.66
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 30.67
eigen ink. bib. [?] 9394
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 2.83
subs. Vl overh [?] 102999.56
prov. subs. of VGC-subs. [?] 1830

Untitled Page