OPENBARE BIBLIOTHEEK MEISE

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK MEISE
straat Brusselsesteenweg
nummer 44 b1
postcode 1860
gemeente Meise

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK MEISE
inwonertal [?] 18418
straat Brusselsesteenweg
nummer 44 b1
telefoon 02-270.19.46
e-mail info@bibmeise.be
website http://meise.bibliotheek.be
provincie Vlaams-Brabant

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 2
aantal klassieke bedieningspunten [?] 1
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 27
openingsuren hoofdbib. [?] 24
avond- en weekenduren [?] 8
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 8
opp. totaal bib. [?] 1480
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 80.36
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 954
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 51.8
inleverbox of boekenschuif [?] ja
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 3178
leners / inw. (%) [?] 17.25
leners WG / inw. (%) [?] 13.71
leners -15j [?] 968
leners +15j [?] 2210
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 26
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 11.35
leners -15j / leners (%) [?] 30.46
leners +15j / leners (%) [?] 69.54
leners -15j WG / leners (%) [?] 24.29
leners +15j WG / leners (%) [?] 55.19
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 6.17
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 14.35
bezoeken hoofdbib. [?] 43375
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 34.76
gebruikers -15j [?] 2528
gebruikers +15j [?] 2240
totaal gebruikers [?] 4768

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 14831
GM jeugd strips [?] 1512
GM jeugd non-fictie [?] 5068
GM jeugd naslagwerken [?] 40
GM volw. fictie [?] 11666
GM volw. strips [?] 444
GM volw. non-fictie [?] 11744
GM volw. naslagwerken [?] 354
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 120
GM tijdschriftnummers [?] 1496
GM krantenabon. [?] 6
totaal GM open kast [?] 47281
totaal GM magazijn [?] 3616
totaal GM [?] 50897
cd [?] 45
cd-rom [?] 277
Muziekdvd's [?] 442
Daisy-boek [?] 0
dvd [?] 1889
andere AVM [?] 0
totaal AVM open kast [?] 2653
totaal AVM magazijn [?] 0
totaal AVM [?] 2653
elektronische abon. [?] 2
collectie open kast / inw. [?] 2.71
collectie open kast GM / inw. [?] 2.57
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.14
BC: collectie open kast / leners [?] 15.71
BC: collectie open kast GM / leners [?] 14.88
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 22.16
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 11.69
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 0.83
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 6.74
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 6.37
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 5.2
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 7.33
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 13.38

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 98338
uitleningen / openingsuur [?] 70.04
uitleningen / inw. [?] 5.34
LF: uitleningen / leners [?] 30.94
LF: uitleningen GM / leners [?] 27.93
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 50.56
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 18.01
LF: uitleningen AVM / leners [?] 3.02
GC: uitleningen / collectie [?] 1.99
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 1.86
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 2.29
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 1.57
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 3.61
internetgebruik in uren [?] 1546
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.14

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 15
pc's / 1000 inw. [?] 0.81
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.3
pc's met internet [?] 8
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.43
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.16
hotspots [?] ja
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] nee
uitgerust met RFID [?] nee
aangesloten op PBS [?] ja
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 235
IBL - geleverde aanvragen [?] 181

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 56
tentoonstellingen 0
internetcursussen [?] 0
auteurslezingen 4
voorlees- en vertelsessies, en workshops 46
clubs en -kringen 2

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] ja
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] nee
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 3
leengeld cd 0
leengeld dvd 0
reservering [?] 0.8

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 7.44
bibliotheekpersoneel in vte [?] 5.44
vte / 1000 inw. [?] 0.4
vte / 1000 leners [?] 2.34
vte / openingsuur [?] 0.28
uitleningen / vte per openingsuur [?] 9.41
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.3
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.12
vrijwilligers [?] 10
uren vrijwilligerswerk [?] 415
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 41.5

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 512795.13
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 512795.13
uitg. bib. / inw. [?] 27.84
uitg. bib. / leners [?] 161.36
uitg. bib. / uitleningen [?] 5.21
uitg. bib. / openingsuren [?] 365.24
collectie-uitg. [?] 45687.07
collectie-uitg. / inw. [?] 2.48
collectie-uitg. / leners [?] 14.38
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 8.91
uitg. ICT [?] 16168.44
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 3.15
uitg. werking [?] 28093.27
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 5.48
uitg. personeel [?] 381203.95
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 304797.18
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 160717.53
personeelssubs. Vl overh. [?] 122031.6
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 23.8
eigen ink. bib. [?] 12690.47
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 2.47
subs. Vl overh [?] 125083.01
prov. subs. of VGC-subs. [?] 2442.5

Untitled Page