OPENBARE BIBLIOTHEEK MEISE

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK MEISE
straat Brusselsesteenweg
nummer 44 b1
postcode 1860
gemeente Meise

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK MEISE
inwonertal [?] 18417
straat Brusselsesteenweg
nummer 44 b1
telefoon 02-892.24.20
e-mail info@bibmeise.be
website http://meise.bibliotheek.be
provincie Vlaams-Brabant

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 2
aantal klassieke bedieningspunten [?] 1
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 27
openingsuren hoofdbib. [?] 24
avond- en weekenduren [?] 8
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 8
opp. totaal bib. [?] 1480
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 80.36
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 954
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 51.8
inleverbox of boekenschuif [?] ja
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 3392
leners / inw. (%) [?] 18.42
leners WG / inw. (%) [?] 14.6
leners -15j [?] 1280
leners +15j [?] 2112
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 32.68
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 11.18
leners -15j / leners (%) [?] 37.74
leners +15j / leners (%) [?] 62.26
leners -15j WG / leners (%) [?] 28.21
leners +15j WG / leners (%) [?] 51.06
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 9.52
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 11.2
bezoeken hoofdbib. [?] 42627
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 34.16
gebruikers -15j [?] 2820
gebruikers +15j [?] 2142
totaal gebruikers [?] 4962

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 15502
GM jeugd strips [?] 1557
GM jeugd non-fictie [?] 5139
GM jeugd naslagwerken [?] 47
GM volw. fictie [?] 11379
GM volw. strips [?] 468
GM volw. non-fictie [?] 12197
GM volw. naslagwerken [?] 354
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 107
GM tijdschriftnummers [?] 1139
GM krantenabon. [?] 6
totaal GM open kast [?] 47895
totaal GM magazijn [?] 3884
totaal GM [?] 51779
cd [?] 125
cd-rom [?] 275
Muziekdvd's [?] 477
Daisy-boek [?] 0
dvd [?] 2194
andere AVM [?] 0
totaal AVM open kast [?] 3071
totaal AVM magazijn [?] 0
totaal AVM [?] 3071
elektronische abon. [?] 2
collectie open kast / inw. [?] 2.77
collectie open kast GM / inw. [?] 2.6
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.17
BC: collectie open kast / leners [?] 15.03
BC: collectie open kast GM / leners [?] 14.12
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 17.38
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 12.14
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 0.91
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 7.6
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 7.17
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 7.57
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 6.82
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 14.43

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 99706
uitleningen / openingsuur [?] 71.02
uitleningen / inw. [?] 5.41
LF: uitleningen / leners [?] 29.39
LF: uitleningen GM / leners [?] 25.76
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 37.94
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 18.37
LF: uitleningen AVM / leners [?] 3.64
GC: uitleningen / collectie [?] 1.98
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 1.81
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 2.19
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 1.54
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 4.02
internetgebruik in uren [?] 1205
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.11

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 15
pc's / 1000 inw. [?] 0.81
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.3
pc's met internet [?] 8
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.43
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.16
hotspots [?] ja
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] nee
uitgerust met RFID [?] nee
aangesloten op PBS [?] ja
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 233
IBL - geleverde aanvragen [?] 199

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 52
tentoonstellingen 1
internetcursussen [?] 0
auteurslezingen 4
voorlees- en vertelsessies, en workshops 25
clubs en -kringen 2

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] ja
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] nee
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 3
leengeld cd 0
leengeld dvd 0
reservering [?] 0.8

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 9.33
bibliotheekpersoneel in vte [?] 7.33
vte / 1000 inw. [?] 0.51
vte / 1000 leners [?] 2.75
vte / openingsuur [?] 0.35
uitleningen / vte per openingsuur [?] 7.61
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.24
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.12
vrijwilligers [?] 8
uren vrijwilligerswerk [?] 330
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 41.25

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 503639.27
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 503639.27
uitg. bib. / inw. [?] 27.35
uitg. bib. / leners [?] 148.48
uitg. bib. / uitleningen [?] 5.05
uitg. bib. / openingsuren [?] 358.72
collectie-uitg. [?] 48196
collectie-uitg. / inw. [?] 2.62
collectie-uitg. / leners [?] 14.21
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 9.57
uitg. ICT [?] 24779.38
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 4.92
uitg. werking [?] 24109.55
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 4.79
uitg. personeel [?] 374199.58
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 303358.99
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 157608.96
personeelssubs. Vl overh. [?] 122031.6
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 24.23
eigen ink. bib. [?] 13502.58
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 2.68
subs. Vl overh [?] 125083.01
prov. subs. of VGC-subs. [?] 2492.5

Untitled Page