OPENBARE BIBLIOTHEEK AFFLIGEM

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK AFFLIGEM
straat Bellestraat
nummer 99
postcode 1790
gemeente Affligem

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK AFFLIGEM
inwonertal [?] 12851
straat Bellestraat
nummer 99
telefoon 053-64.00.60
e-mail bib@affligem.be
website http://www.affligem.be/Affligem/Nederlands/vrije-tijd/bibliotheek/page.aspx/23
provincie Vlaams-Brabant

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 1
aantal klassieke bedieningspunten [?] 0
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 24
openingsuren hoofdbib. [?] 24
avond- en weekenduren [?] 10
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 10
opp. totaal bib. [?] 700
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 54.47
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 625
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 48.63
inleverbox of boekenschuif [?] ja
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 1698
leners / inw. (%) [?] 13.21
leners WG / inw. (%) [?] 11.57
leners -15j [?] 361
leners +15j [?] 1337
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 14.51
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 10.93
leners -15j / leners (%) [?] 21.26
leners +15j / leners (%) [?] 78.74
leners -15j WG / leners (%) [?] 19.55
leners +15j WG / leners (%) [?] 68.02
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 1.71
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 10.72
bezoeken hoofdbib. [?] 8573
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 6.87
gebruikers -15j [?] 1761
gebruikers +15j [?] 1337
totaal gebruikers [?] 3098

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 7511
GM jeugd strips [?] 1610
GM jeugd non-fictie [?] 2292
GM jeugd naslagwerken [?] 0
GM volw. fictie [?] 7866
GM volw. strips [?] 253
GM volw. non-fictie [?] 6584
GM volw. naslagwerken [?] 0
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 44
GM tijdschriftnummers [?] 685
GM krantenabon. [?] 4
totaal GM open kast [?] 26849
totaal GM magazijn [?] 2715
totaal GM [?] 29564
cd [?] 1210
cd-rom [?] 73
Muziekdvd's [?] 0
Daisy-boek [?] 0
dvd [?] 1204
andere AVM [?] 0
totaal AVM open kast [?] 2487
totaal AVM magazijn [?] 0
totaal AVM [?] 2487
elektronische abon. [?] 0
collectie open kast / inw. [?] 2.28
collectie open kast GM / inw. [?] 2.09
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.19
BC: collectie open kast / leners [?] 17.28
BC: collectie open kast GM / leners [?] 15.81
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 31.61
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 11.55
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 1.46
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 10.6
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 11.01
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 11.59
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 10.59
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 6.15

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 44213
uitleningen / openingsuur [?] 35.43
uitleningen / inw. [?] 3.44
LF: uitleningen / leners [?] 26.04
LF: uitleningen GM / leners [?] 24
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 57.3
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 15.01
LF: uitleningen AVM / leners [?] 2.04
GC: uitleningen / collectie [?] 1.51
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 1.5
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 1.81
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 1.3
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 1.39
internetgebruik in uren [?] 498
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.1

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 4
pc's / 1000 inw. [?] 0.31
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.47
pc's met internet [?] 4
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.31
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.47
hotspots [?] ja
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] ja
uitgerust met RFID [?] ja
aangesloten op PBS [?] nee
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 51
IBL - geleverde aanvragen [?] 9

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 8
tentoonstellingen 0
internetcursussen [?] 0
auteurslezingen 0
voorlees- en vertelsessies, en workshops 19
clubs en -kringen 1

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nvt
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 3
leengeld cd 0
leengeld dvd 0
reservering [?] 0

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 3.49
bibliotheekpersoneel in vte [?] 2.92
vte / 1000 inw. [?] 0.27
vte / 1000 leners [?] 2.06
vte / openingsuur [?] 0.15
uitleningen / vte per openingsuur [?] 10.15
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.29
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.08
vrijwilligers [?] 2
uren vrijwilligerswerk [?] 960
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 480

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 685436.7
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 389624.91
uitg. bib. / inw. [?] 53.34
uitg. bib. / leners [?] 403.67
uitg. bib. / uitleningen [?] 15.5
uitg. bib. / openingsuren [?] 549.23
collectie-uitg. [?] 20889.49
collectie-uitg. / inw. [?] 1.63
collectie-uitg. / leners [?] 12.3
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 5.36
uitg. ICT [?] 7761.17
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 1.99
uitg. werking [?] 10858.95
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 2.79
uitg. personeel [?] 177080.17
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 154114.37
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 100440.61
personeelssubs. Vl overh. [?] 82229.41
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 21.1
eigen ink. bib. [?] 2211.2
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 0.32
subs. Vl overh [?] 82229.41
prov. subs. of VGC-subs. [?] 16000

Untitled Page