OPENBARE BIBLIOTHEEK AFFLIGEM

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK AFFLIGEM
straat Brusselbaan
nummer 117
postcode 1790
gemeente Affligem

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK AFFLIGEM
inwonertal [?] 12615
straat Brusselbaan
nummer 117
telefoon 053-67.29.20
e-mail Affligem@bibliotheek.be
website http://www.affligem.be/cultuur_en_bibliotheek
provincie Vlaams-Brabant

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 1
aantal klassieke bedieningspunten [?] 0
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 20
openingsuren hoofdbib. [?] 20
avond- en weekenduren [?] 10
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 10
opp. totaal bib. [?] 237
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 18.79
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 194
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 15.38
inleverbox of boekenschuif [?] ja
webcatalogus met uitleengeg. [?] nee
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 347
leners / inw. (%) [?] 2.75
leners WG / inw. (%) [?] 2.6
leners -15j [?] 122
leners +15j [?] 225
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 5.29
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 2.03
leners -15j / leners (%) [?] 35.16
leners +15j / leners (%) [?] 64.84
leners -15j WG / leners (%) [?] 33.43
leners +15j WG / leners (%) [?] 61.1
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 1.73
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 3.75
bezoeken hoofdbib. [?] 3670
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 3.53
gebruikers -15j [?] 1113
gebruikers +15j [?] 225
totaal gebruikers [?] 1338

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 6769
GM jeugd strips [?] 1393
GM jeugd non-fictie [?] 2220
GM jeugd naslagwerken [?] 0
GM volw. fictie [?] 8449
GM volw. strips [?] 0
GM volw. non-fictie [?] 6549
GM volw. naslagwerken [?] 0
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 21
GM tijdschriftnummers [?] 402
GM krantenabon. [?] 4
totaal GM open kast [?] 25807
totaal GM magazijn [?] 3082
totaal GM [?] 28889
cd [?] 1730
cd-rom [?] 68
Muziekdvd's [?] 0
Daisy-boek [?] 0
dvd [?] 1058
andere AVM [?] 20
totaal AVM open kast [?] 2876
totaal AVM magazijn [?] 0
totaal AVM [?] 2876
elektronische abon. [?] 0
collectie open kast / inw. [?] 2.27
collectie open kast GM / inw. [?] 2.05
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.23
BC: collectie open kast / leners [?] 82.66
BC: collectie open kast GM / leners [?] 74.37
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 85.1
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 68.56
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 8.29
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 6.76
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 7
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 4.62
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 8.6
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 4.59

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 17243
uitleningen / openingsuur [?] 16.58
uitleningen / inw. [?] 1.37
LF: uitleningen / leners [?] 49.69
LF: uitleningen GM / leners [?] 48.39
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 63.6
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 40.14
LF: uitleningen AVM / leners [?] 1.3
GC: uitleningen / collectie [?] 0.6
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 0.64
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 0.75
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 0.59
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 0.16
internetgebruik in uren [?] 598
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.29

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 2
pc's / 1000 inw. [?] 0.16
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.54
pc's met internet [?] 2
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.16
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.54
hotspots [?] nee
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] nee
uitgerust met RFID [?] nee
aangesloten op PBS [?] nee
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 24
IBL - geleverde aanvragen [?] 14

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 10
tentoonstellingen 0
internetcursussen [?] 0
auteurslezingen 0
voorlees- en vertelsessies, en workshops 3
clubs en -kringen 1

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] nee
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nvt
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 0
leengeld cd 0.25
leengeld dvd 1
reservering [?] 0

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 3.49
bibliotheekpersoneel in vte [?] 2.92
vte / 1000 inw. [?] 0.28
vte / 1000 leners [?] 10.06
vte / openingsuur [?] 0.17
uitleningen / vte per openingsuur [?] 4.75
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.29
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.08
vrijwilligers [?] 0
uren vrijwilligerswerk [?] 0
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 0

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 201893.45
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 200549.78
uitg. bib. / inw. [?] 16
uitg. bib. / leners [?] 581.83
uitg. bib. / uitleningen [?] 11.71
uitg. bib. / openingsuren [?] 194.13
collectie-uitg. [?] 20866.85
collectie-uitg. / inw. [?] 1.65
collectie-uitg. / leners [?] 60.14
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 10.4
uitg. ICT [?] 3989.8
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 1.99
uitg. werking [?] 8280.01
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 4.13
uitg. personeel [?] 161332.91
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 131507.57
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 84915.31
personeelssubs. Vl overh. [?] 82229.41
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 41
eigen ink. bib. [?] 2555.9
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 1.27
subs. Vl overh [?] 82229.41
prov. subs. of VGC-subs. [?] 130

Untitled Page