OPENBARE BIBLIOTHEEK WILLEBROEK

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK WILLEBROEK
straat Schoolweg
nummer 1A
postcode 2830
gemeente Willebroek

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK WILLEBROEK
inwonertal [?] 25059
straat Schoolweg
nummer 1A
telefoon 03-866.92.10
e-mail willebroek@bibliotheek.be
website http://www.willebroek.be
provincie Antwerpen

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 1
aantal klassieke bedieningspunten [?] 0
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 43
openingsuren hoofdbib. [?] 43
avond- en weekenduren [?] 10.5
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 10.5
opp. totaal bib. [?] 2325
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 92.78
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 1365
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 54.47
inleverbox of boekenschuif [?] nee
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 5289
leners / inw. (%) [?] 21.11
leners WG / inw. (%) [?] 19.18
leners -15j [?] 2220
leners +15j [?] 3069
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 44.17
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 13.4
leners -15j / leners (%) [?] 41.97
leners +15j / leners (%) [?] 58.03
leners -15j WG / leners (%) [?] 39.29
leners +15j WG / leners (%) [?] 51.58
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 2.68
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 6.45
bezoeken hoofdbib. [?] 125068
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 55.93
gebruikers -15j [?] 2220
gebruikers +15j [?] 3069
totaal gebruikers [?] 5289

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 11955
GM jeugd strips [?] 2949
GM jeugd non-fictie [?] 3444
GM jeugd naslagwerken [?] 0
GM volw. fictie [?] 14362
GM volw. strips [?] 3726
GM volw. non-fictie [?] 14682
GM volw. naslagwerken [?] 52
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 135
GM tijdschriftnummers [?] 2135
GM krantenabon. [?] 8
totaal GM open kast [?] 53448
totaal GM magazijn [?] 9211
totaal GM [?] 62659
cd [?] 5819
cd-rom [?] 66
Muziekdvd's [?] 426
Daisy-boek [?] 0
dvd [?] 4943
andere AVM [?] 237
totaal AVM open kast [?] 11491
totaal AVM magazijn [?] 2472
totaal AVM [?] 13963
elektronische abon. [?] 7
collectie open kast / inw. [?] 2.59
collectie open kast GM / inw. [?] 2.13
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.46
BC: collectie open kast / leners [?] 12.28
BC: collectie open kast GM / leners [?] 10.11
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 8.26
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 11.44
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 2.17
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 8.96
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 8.84
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 5.65
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 10.51
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 9.53

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 174523
uitleningen / openingsuur [?] 78.05
uitleningen / inw. [?] 6.96
LF: uitleningen / leners [?] 33
LF: uitleningen GM / leners [?] 27.05
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 30.62
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 24.47
LF: uitleningen AVM / leners [?] 5.94
GC: uitleningen / collectie [?] 2.7
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 2.6
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 3.7
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 2.15
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 2.74
internetgebruik in uren [?] 1956
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.12

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 12
pc's / 1000 inw. [?] 0.48
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.1
pc's met internet [?] 7
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.28
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.06
hotspots [?] nee
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] nee
uitgerust met RFID [?] nee
aangesloten op PBS [?] nee
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 200
IBL - geleverde aanvragen [?] 77

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 14
tentoonstellingen 1
internetcursussen [?] 2
auteurslezingen 5
voorlees- en vertelsessies, en workshops 10
clubs en -kringen 7

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] ja
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] ja
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 10
leengeld cd 0
leengeld dvd 1.5
reservering [?] 0.5

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 14.22
bibliotheekpersoneel in vte [?] 11.72
vte / 1000 inw. [?] 0.57
vte / 1000 leners [?] 2.69
vte / openingsuur [?] 0.33
uitleningen / vte per openingsuur [?] 5.49
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.28
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.16
vrijwilligers [?] 3
uren vrijwilligerswerk [?] 780
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 260

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 871911.41
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 865884.04
uitg. bib. / inw. [?] 34.79
uitg. bib. / leners [?] 164.85
uitg. bib. / uitleningen [?] 5
uitg. bib. / openingsuren [?] 389.94
collectie-uitg. [?] 65902.01
collectie-uitg. / inw. [?] 2.63
collectie-uitg. / leners [?] 12.46
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 7.61
uitg. ICT [?] 12908.16
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 1.49
uitg. werking [?] 26304.7
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 3.04
uitg. personeel [?] 689949.82
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 607093.06
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 255475.17
personeelssubs. Vl overh. [?] 170192.27
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 19.66
eigen ink. bib. [?] 51956.21
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 5.96
subs. Vl overh [?] 170192.27
prov. subs. of VGC-subs. [?] 635

Untitled Page