OPENBARE BIBLIOTHEEK WILLEBROEK

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK WILLEBROEK
straat Schoolweg
nummer 1A
postcode 2830
gemeente Willebroek

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK WILLEBROEK
inwonertal [?] 24825
straat Schoolweg
nummer 1A
telefoon 03-886.55.22
e-mail willebroek@bibliotheek.be
website http://www.willebroek.be
provincie Antwerpen

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 1
aantal klassieke bedieningspunten [?] 0
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 43
openingsuren hoofdbib. [?] 43
avond- en weekenduren [?] 10.5
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 10.5
opp. totaal bib. [?] 2325
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 93.66
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 1365
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 54.98
inleverbox of boekenschuif [?] nee
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 5339
leners / inw. (%) [?] 21.51
leners WG / inw. (%) [?] 19.45
leners -15j [?] 2194
leners +15j [?] 3145
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 44.51
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 13.78
leners -15j / leners (%) [?] 41.09
leners +15j / leners (%) [?] 58.91
leners -15j WG / leners (%) [?] 38.19
leners +15j WG / leners (%) [?] 52.24
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 2.9
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 6.67
bezoeken hoofdbib. [?] 86994
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 38.91
gebruikers -15j [?] 2194
gebruikers +15j [?] 3145
totaal gebruikers [?] 5339

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 13300
GM jeugd strips [?] 2932
GM jeugd non-fictie [?] 3605
GM jeugd naslagwerken [?] 0
GM volw. fictie [?] 15021
GM volw. strips [?] 3564
GM volw. non-fictie [?] 17012
GM volw. naslagwerken [?] 170
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 141
GM tijdschriftnummers [?] 2056
GM krantenabon. [?] 8
totaal GM open kast [?] 57809
totaal GM magazijn [?] 10635
totaal GM [?] 68444
cd [?] 8168
cd-rom [?] 382
Muziekdvd's [?] 541
Daisy-boek [?] 0
dvd [?] 5106
andere AVM [?] 77
totaal AVM open kast [?] 14274
totaal AVM magazijn [?] 1349
totaal AVM [?] 15623
elektronische abon. [?] 7
collectie open kast / inw. [?] 2.9
collectie open kast GM / inw. [?] 2.33
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.57
BC: collectie open kast / leners [?] 13.5
BC: collectie open kast GM / leners [?] 10.83
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 9.04
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 12.07
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 2.67
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 8.15
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 8.48
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 5.69
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 9.94
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 6.83

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 198647
uitleningen / openingsuur [?] 88.84
uitleningen / inw. [?] 8
LF: uitleningen / leners [?] 37.21
LF: uitleningen GM / leners [?] 30.42
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 39.43
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 24.14
LF: uitleningen AVM / leners [?] 6.78
GC: uitleningen / collectie [?] 2.77
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 2.76
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 4.36
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 2.02
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 2.54
internetgebruik in uren [?] 2015
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.13

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 12
pc's / 1000 inw. [?] 0.48
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.14
pc's met internet [?] 7
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.28
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.08
hotspots [?] nee
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] nee
uitgerust met RFID [?] nee
aangesloten op PBS [?] nee
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 154
IBL - geleverde aanvragen [?] 50

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 16
tentoonstellingen 4
internetcursussen [?] 2
auteurslezingen 5
voorlees- en vertelsessies, en workshops 7
clubs en -kringen 5

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] ja
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] ja
AD: senioren [?] ja
AD: minder mobielen [?] ja
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 8
leengeld cd 0
leengeld dvd 1
reservering [?] 0.5

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 13.72
bibliotheekpersoneel in vte [?] 11.22
vte / 1000 inw. [?] 0.55
vte / 1000 leners [?] 2.57
vte / openingsuur [?] 0.32
uitleningen / vte per openingsuur [?] 6.48
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.29
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.16
vrijwilligers [?] 4
uren vrijwilligerswerk [?] 1039
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 259.75

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 832255.16
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 823691.39
uitg. bib. / inw. [?] 33.52
uitg. bib. / leners [?] 155.88
uitg. bib. / uitleningen [?] 4.19
uitg. bib. / openingsuren [?] 372.21
collectie-uitg. [?] 72276.75
collectie-uitg. / inw. [?] 2.91
collectie-uitg. / leners [?] 13.54
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 8.77
uitg. ICT [?] 17618.91
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 2.14
uitg. werking [?] 25839.75
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 3.14
uitg. personeel [?] 669555.94
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 581969.89
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 254201.88
personeelssubs. Vl overh. [?] 170192.27
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 20.66
eigen ink. bib. [?] 53564.48
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 6.44
subs. Vl overh [?] 170192.27
prov. subs. of VGC-subs. [?] 450

Untitled Page