OPENBARE BIBLIOTHEEK SCHILDE

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK SCHILDE
straat BRASSCHAATSEBAAN
nummer 30
postcode 2970
gemeente Schilde

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK SCHILDE
inwonertal [?] 19308
straat BRASSCHAATSEBAAN
nummer 30
telefoon 03-380.16.01
e-mail bibliotheek@schilde.be
website http://www.schilde.be
provincie Antwerpen

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 2
aantal klassieke bedieningspunten [?] 1
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 31
openingsuren hoofdbib. [?] 23
avond- en weekenduren [?] 14
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 9
opp. totaal bib. [?] 800
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 41.43
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 600
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 31.08
inleverbox of boekenschuif [?] nee
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 4395
leners / inw. (%) [?] 22.76
leners WG / inw. (%) [?] 19.9
leners -15j [?] 1103
leners +15j [?] 3292
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 34.65
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 17.51
leners -15j / leners (%) [?] 25.1
leners +15j / leners (%) [?] 74.9
leners -15j WG / leners (%) [?] 21.23
leners +15j WG / leners (%) [?] 66.21
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 3.87
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 8.69
bezoeken hoofdbib. [?] 32897
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 27.51
gebruikers -15j [?] 1238
gebruikers +15j [?] 3392
totaal gebruikers [?] 4630

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 11009
GM jeugd strips [?] 2082
GM jeugd non-fictie [?] 3055
GM jeugd naslagwerken [?] 0
GM volw. fictie [?] 17441
GM volw. strips [?] 939
GM volw. non-fictie [?] 14261
GM volw. naslagwerken [?] 992
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 85
GM tijdschriftnummers [?] 2550
GM krantenabon. [?] 6
totaal GM open kast [?] 52420
totaal GM magazijn [?] 5029
totaal GM [?] 57449
cd [?] 0
cd-rom [?] 1
Muziekdvd's [?] 242
Daisy-boek [?] 100
dvd [?] 6995
andere AVM [?] 316
totaal AVM open kast [?] 7654
totaal AVM magazijn [?] 779
totaal AVM [?] 8433
elektronische abon. [?] 2
collectie open kast / inw. [?] 3.11
collectie open kast GM / inw. [?] 2.71
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.4
BC: collectie open kast / leners [?] 13.67
BC: collectie open kast GM / leners [?] 11.93
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 14.64
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 11.02
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 1.74
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 8.56
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 8.03
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 7.32
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 8.34
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 12.22

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 118423
uitleningen / openingsuur [?] 73.46
uitleningen / inw. [?] 6.13
LF: uitleningen / leners [?] 26.94
LF: uitleningen GM / leners [?] 20.57
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 18.63
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 21.21
LF: uitleningen AVM / leners [?] 6.38
GC: uitleningen / collectie [?] 2.01
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 1.7
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 1.27
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 1.98
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 3.66
internetgebruik in uren [?] 850
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.11

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 5
pc's / 1000 inw. [?] 0.26
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.12
pc's met internet [?] 5
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.26
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.12
hotspots [?] nee
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] nee
uitgerust met RFID [?] nee
aangesloten op PBS [?] nee
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 73
IBL - geleverde aanvragen [?] 1

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 40
tentoonstellingen 0
internetcursussen [?] 0
auteurslezingen 0
voorlees- en vertelsessies, en workshops 25
clubs en -kringen 4

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nee
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] nee
AD: minder mobielen [?] nee
WIS-jobcomputer [?] nee

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 2.5
leengeld cd 0
leengeld dvd 0
reservering [?] 0.5

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 6.92
bibliotheekpersoneel in vte [?] 6.5
vte / 1000 inw. [?] 0.36
vte / 1000 leners [?] 1.57
vte / openingsuur [?] 0.22
uitleningen / vte per openingsuur [?] 10.62
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.29
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.1
vrijwilligers [?] 5
uren vrijwilligerswerk [?] 450
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 90

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 489480.31
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 487981.12
uitg. bib. / inw. [?] 25.35
uitg. bib. / leners [?] 111.37
uitg. bib. / uitleningen [?] 4.13
uitg. bib. / openingsuren [?] 303.65
collectie-uitg. [?] 97310.82
collectie-uitg. / inw. [?] 5.04
collectie-uitg. / leners [?] 22.14
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 19.94
uitg. ICT [?] 16418.89
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 3.36
uitg. werking [?] 15646
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 3.21
uitg. personeel [?] 341567.61
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 334868.94
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 172593.35
personeelssubs. Vl overh. [?] 129321.04
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 26.5
eigen ink. bib. [?] 18442.69
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 3.77
subs. Vl overh [?] 129321.04
prov. subs. of VGC-subs. [?] 0

Untitled Page