OPENBARE BIBLIOTHEEK SCHILDE

Adresgegevens
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK SCHILDE
straat BRASSCHAATSEBAAN
nummer 30
postcode 2970
gemeente Schilde

Organisatie
Item Waarde
bibliotheek OPENBARE BIBLIOTHEEK SCHILDE
inwonertal [?] 19472
straat BRASSCHAATSEBAAN
nummer 30
telefoon 03-380.16.01
e-mail bibliotheek@schilde.be
website http://www.schilde.be
provincie Antwerpen

Toegankelijkheid
Item Waarde
aantal vestigingen [?] 2
aantal klassieke bedieningspunten [?] 1
aantal geïntegreerde bedieningspunten [?] 0
aantal mobiele bedieningspunten [?] 0
openingsuren [?] 31
openingsuren hoofdbib. [?] 23
avond- en weekenduren [?] 14
avond- en weekenduren hoofdbib. [?] 9
opp. totaal bib. [?] 800
opp. totaal bib. / 1000 inw. [?] 41.08
opp. publieksruimte hoofdbib. [?] 600
opp. publieksruimte hoofdbib. / 1000 inw. [?] 30.81
inleverbox of boekenschuif [?] nee
webcatalogus met uitleengeg. [?] ja
reservering via internet ja
verlenging via internet ja

Publiek
Item Waarde
leners [?] 4554
leners / inw. (%) [?] 23.39
leners WG / inw. (%) [?] 20.58
leners -15j [?] 1125
leners +15j [?] 3429
leners -15j WG / inw. -15j (%) [?] 35.05
leners +15j WG / inw. +15j (%) [?] 18.19
leners -15j / leners (%) [?] 24.7
leners +15j / leners (%) [?] 75.3
leners -15j WG / leners (%) [?] 21.23
leners +15j WG / leners (%) [?] 66.75
leners -15j buiten WG / leners (%) [?] 3.47
leners +15j buiten WG / leners (%) [?] 8.54
bezoeken hoofdbib. [?] 34701
bezoeken hoofdbib./openingsuur [?] 29.01
gebruikers -15j [?] 1275
gebruikers +15j [?] 3529
totaal gebruikers [?] 4804

Collectie
Item Waarde
GM jeugd fictie [?] 11962
GM jeugd strips [?] 2190
GM jeugd non-fictie [?] 2924
GM jeugd naslagwerken [?] 0
GM volw. fictie [?] 17885
GM volw. strips [?] 1236
GM volw. non-fictie [?] 13148
GM volw. naslagwerken [?] 1024
GM bladmuziek [?] 0
GM tijdschriftenabon. [?] 85
GM tijdschriftnummers [?] 2550
GM krantenabon. [?] 6
totaal GM open kast [?] 53010
totaal GM magazijn [?] 4800
totaal GM [?] 57810
cd [?] 0
cd-rom [?] 1
Muziekdvd's [?] 245
Daisy-boek [?] 100
dvd [?] 7677
andere AVM [?] 307
totaal AVM open kast [?] 8330
totaal AVM magazijn [?] 779
totaal AVM [?] 9109
elektronische abon. [?] 2
collectie open kast / inw. [?] 3.15
collectie open kast GM / inw. [?] 2.72
collectie open kast AVM / inw. [?] 0.43
BC: collectie open kast / leners [?] 13.47
BC: collectie open kast GM / leners [?] 11.64
BC: collectie open kast GM jeugd / leners jeugd [?] 15.18
BC: collectie open kast GM volw. / leners volw. [?] 10.48
BC: collectie open kast AVM / leners [?] 1.83
VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) [?] 10.47
VR: aanwinsten GM / collectie GM (%) [?] 9.39
VR: aanwinsten GM jeugd / collectie GM jeugd (%) [?] 11.5
VR: aanwinsten GM volw. / collectie GM volw. (%) [?] 8.38
VR: aanwinsten AVM / collectie AVM (%) [?] 17.35

Gebruik van de collectie
Item Waarde
uitleningen [?] 148185
uitleningen / openingsuur [?] 91.93
uitleningen / inw. [?] 7.61
LF: uitleningen / leners [?] 32.54
LF: uitleningen GM / leners [?] 23.42
LF: uitleningen GM jeugd / leners jeugd (-15j) [?] 30.24
LF: uitleningen GM volw. / leners volw. (+15j) [?] 21.18
LF: uitleningen AVM / leners [?] 9.12
GC: uitleningen / collectie [?] 2.46
GC: uitleningen GM / collectie GM [?] 2
GC: uitleningen GM jeugd / collectie GM jeugd [?] 1.99
GC: uitleningen GM volw. / collectie GM volw. [?] 2.09
GC: uitleningen AVM / collectie AVM [?] 4.99
internetgebruik in uren [?] 850
uren internetgebruik per pc / openingsuur [?] 0.11

ICT-dienstverlening
Item Waarde
pc's [?] 5
pc's / 1000 inw. [?] 0.26
pc's hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.12
pc's met internet [?] 5
pc's met internet / 1000 inw. [?] 0.26
pc's met internet hoofdbib. / 1000 bezoekers [?] 0.12
hotspots [?] nee
uitgerust met zelfuitleenbalies [?] nee
uitgerust met RFID [?] nee
aangesloten op PBS [?] nee
IBL - gehonoreerde aanvragen [?] 50
IBL - geleverde aanvragen [?] 0

Bibliotheekactiviteiten
Item Waarde
bibliotheekintroducties en -instructies 29
tentoonstellingen 0
internetcursussen [?] 0
auteurslezingen 0
voorlees- en vertelsessies, en workshops 20
clubs en -kringen 4

Doelgroepenwerking
Item Waarde
AD: scholen [?] ja
AD: verzorgingsinstellingen [?] ja
AD: wijk- en buurthuizen, dienstencentra [?] nee
AD: anderstaligen / pers. vreemde afkomst [?] nee
AD: senioren [?] nee
AD: minder mobielen [?] nee
WIS-jobcomputer [?] ja

Tarieven
Item Waarde
lidgeld [?] 2.5
leengeld cd 0
leengeld dvd 0
reservering [?] 0.5

Personeel en vrijwilligers
Item Waarde
personeelsleden in vte [?] 6.92
bibliotheekpersoneel in vte [?] 6.5
vte / 1000 inw. [?] 0.36
vte / 1000 leners [?] 1.52
vte / openingsuur [?] 0.22
uitleningen / vte per openingsuur [?] 13.28
vte op A-B-niveau / vte [?] 0.29
vte op A-B-niveau / inw. [?] 0.1
vrijwilligers [?] 4
uren vrijwilligerswerk [?] 370
uren vrijwilligerswerk / vrijwilligers 92.5

Financiële gegevens
Item Waarde
uitgaven bib. [?] 539512.76
uitg. bib. excl. gebouwen [?] 539395.39
uitg. bib. / inw. [?] 27.71
uitg. bib. / leners [?] 118.47
uitg. bib. / uitleningen [?] 3.64
uitg. bib. / openingsuren [?] 334.69
collectie-uitg. [?] 101194.95
collectie-uitg. / inw. [?] 5.2
collectie-uitg. / leners [?] 22.22
collectie-uitg. / uitg. bib (%) [?] 18.76
uitg. ICT [?] 62738.58
uitg. ICT / uitg. bib (%) [?] 11.63
uitg. werking [?] 16458
uitg. werking / uitg. bib (%) [?] 3.05
uitg. personeel [?] 343154.01
uitg. bibliotheekpersoneel [?] 336488.94
uitg. personeel / uitg. bib (%) [?]
inkomsten bib. [?] 192859.75
personeelssubs. Vl overh. [?] 129321.04
personeelssubs. Vl overh / uitg. bib. (%) [?] 23.98
eigen ink. bib. [?] 21083.25
eigen ink. bib. / uitg. bib (%) [?] 3.91
subs. Vl overh [?] 129321.04
prov. subs. of VGC-subs. [?] 7500

Untitled Page